Horse&Business 3/2022

P rzykład stanowią algorytmy, które należy opano - wać, aby dane treści zobaczyło jak najwięcej osób. Warto się zastanowić, czy publikując filmy w fir - mowych mediach społecznościowych, można osiągnąć lepsze wyniki, czy jednak zdjęcia wciąż są na tyle ważną formą komunikacji, że ich pozycja jest kompletnie nieza - grożona. Facebook w konfrontacji z ludzkimi myślami Ludzie myślą obrazami, wiadomo to nie od dziś. Żeby le - piej to zrozumieć, wystarczy przeanalizować wyniki ba - dań jednej z niemieckich firm, obrazujące to, jak człowiek przetwarza informacje i które z nich sprawiają mu więcej przyjemności, przedzierając się przez codzienny natłok myśli: • 65% ludzi to wzrokowcy – oznacza to, że zdecydowana większość populacji chętniej i łatwiej przyswaja infor - macje przekazywane w formie wizualnej niż tekstowej, • aż o 47% wzrasta zainteresowanie treściami, które opa - trzone są zdjęciem lub filmem. Taka forma komunikacji zdecydowanie bardziej angażuje odbiorców, • odbiorca przyswaja treści wizualne kilkadziesiąt razy szybciej niż tekstowe, nawet krótkie komunikaty ro - zumiane są o wiele lepiej, jeśli przekazane są w formie graficznej, • zapamiętywanie informacji tekstowej wzrasta o około 50%, jeśli towarzyszy jej grafika. Co do zasadności stosowania zdjęć i grafik obok tek - stu lub nawet całkowitego zastępowania tekstów grafika - mi – co w niektórych przypadkach jest dobrym pomys- łem – nie ma wątpliwości. Ale co cenione jest bardziej: fil - my czy zdjęcia? I co jest ważniejsze dla odbiorcy: Facebook czy Instagram? Zdjęcia a filmy Chyba nikt nie lubi słynnej i najbardziej uniwersalnej od - powiedzi świata: „to zależy”, ale, niestety, tak jest również w tym przypadku. A mianowicie zależy od wielu rzeczy, Fot. AdobeStock/alphaspirit Fot. AdobeStock/qopoo H & B M A R K E T I N G 67 3/2022

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz