Horse&Business 4/2022

arenie ogiera Sir Zinedine (Zine - dine x Che Guevara L), zmieniła zdanie i zdecydowała się na zakup. – Z pewnością emocje, które pano - wały podczas aukcji, pomogły nam w decyzjach zakupowych, bo w planach był jeden koń, a wyjechaliśmy z dwoma – wspomina Natalia Zimnowodzka. W jej opinii bardzo ważna jest możliwość zobaczenia konia nie tylko na zdjęciach i filmach, ale przede wszystkim na żywo. Połączenie świata sportu i hodowli Aukcje koni sportowychmają za zadanie łączyć dwa światy – hodowców i sportowców. Jest to ciekawa forma sprzedaży, ponieważ wspiera zarówno sprzedających, jak i kupujących. Zadaniem organizatora au - kcji jest zapewnienie jak najlepszych koni. – Z dobrymi końmi w ka - talogu klienci przyjdą sami – podkreśla Louis De Cleene, aukcjoner największych au - kcji na świecie, takich jak Flanders Auctions, Zan - gersheide Quality Auc - tion, a także CAVALIADY Horse Auction. – Organi - zacja pierwszej aukcji była bardzo profesjonalna. Ja - kość prezentowanych koni, a także wyniki sprzedaży za - pewniły dobry start nowej marki aukcyjnej – mówi Louis De Cleene. I dodaje, że najważniejszy dla organizato - ra powinien być kontakt z hodowcami, bo to od nich zależy, jakie konie będzie można zobaczyć. W opinii Oliwii Chmielewskiej organizacja aukcji pod - czas CAVALIADY to był strzał w dziesiątkę. – Od wielu lat CAVALIADA łączy środowisko jeździeckie i coraz szerzej otwiera się dla hodowców koni. Dodatkowo atmosfera i oprawa wydarzenia sprzyjają dobrej sprzedaży – podkreśla Chmielewska. Równie dobrze pierwszą edycję CAVALIADY Horse Auction ocenia Natalia Zimnowodzka, która zapowia - da, że również w tym roku będzie brała udział w licytacjach. Jej zdaniem, obsługa pokazująca konie była na najwyższym poziomie. – Przede wszystkim panowała bardzo przyjazna atmosfera i wszyscy świetnie się ba - wiliśmy. Była to pierwsza aukcja w Pol - sce, w której brałam udział. Cieszę się, że jest takie wydarzenie, ponieważ jest to szansa dla polskich ho - dowców na pokazywanie swoich koni również zagranicznym za - wodnikom. Oby jak najwięcej takich aukcji – podsumowuje Natalia Zimnowodzka. aa nej i wideo, a następnie zostaną poddane kom - pleksowym badaniom weterynaryjnym. Tak pro - fesjonalnie przygotowana oferta wyselekcjonowanych koni ma ułatwić podjęcie decyzji zakupowej i promować poszczegól - nych hodowców, którzy niejednokrot - nie podkreślają, że sprzedaż bezpośrednio do zawodnika jest dużym wyzwaniem. – Często dla hodowcy aukcja jest jedyną szansą na sprzedaż do profesjonalisty. Trudno dotrzeć do najlepszych bez kontaktów i dużego zaplecza finansowego. Ciężar promocji koni wyselekcjo - nowanych na aukcję spoczywa na organizatorze. Zespół aukcyjny korzysta z profesjonalnych narzędzi marketin - gowych i swoich kontaktów w branży, co zwiększa szansę na zawarcie korzystnej transakcji i przy okazji jest szansą promocji hodowcy i jego dorobku – mówi Oliwia Chmie - lewska, koordynator CAVALIADY Horse Auction. Marek Wąsiewicz, hodowca koni holsztyńskich, do którego należał najwyżej wyceniony koń pierwszej aukcji – Cordian, a także właściciel sprzedanego Camillo (Comme Il Faut x Contender), podkreśla, jak ważna dla hodowcy jest współpraca ze sportowcami. – Moją misją jest promocja polskiej hodowli koni. Właśnie dlatego chętnie biorę udział w aukcjach CAVALIADY. To idealne miejsce do tego typu wydarzeń, ponieważ są na niej zgromadzeni wszyscy naj - lepsi zawodnicy z Polski, ale też świetni zawodnicy z Euro - py, którzy mogą obejrzeć konie naszej hodowli i je kupić – mówi Marek Wąsiewicz. Wygląd nie jest najważniejszy… a może jednak? Podczas CAVALIADY Horse Auction obejrzeć można konie 2- i 3-letnie. Jak podkreśla Marek Wąsiewicz, w porów - naniu do aukcji źrebaków, gdzie o zakupie decydują tylko rodowód i wygląd, tutaj konie muszą już obronić się same. – Od początku września przygotowuję do drugiej edycji aukcji dwa ogiery. Trenujemy skoki luzem, wyjeżdżamy do innych stajni, aby w otoczeniu publiczności w Pozna - niu nie były zszokowane. Przed aukcją muszą dobrze wy - paść w sesji fotograficznej i podczas kręcenia filmów, ale przede wszystkim muszą dobrze pokazać się publiczno - ści. To, jak zaprezentuje się koń podczas pokazu na CAVALIADZIE, może w znacznej mierze przyczynić się do decyzji zakupowej – dodaje Wąsiewicz. Natalia Zimnowodzka – za - wodniczka konkurencji skoków przez przeszkody – wspomi - na, że przed aukcją w katalo - gu miała zaznaczonego tylko jednego konia do licytacji. Jednak gdy zobaczyła na Fot. 3 x Dava Palej 19 4/2022 H & B T E M A T W Y D A N I A

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz