Horse&Business 4/2022

AUKCJA CAVALIADY SZANSĄ DLA POLSKICH HODOWCÓW Karina Czechowicz W  trakcie poznańskiej edycji, która jest najwięk - szą spośród czterech całego cyklu CAVALIADY Tour, w piątek, po zakończeniu rozrywkowe - go konkursu Potęgi Skoku, o godzinie 21.00 rozpocznie się druga edycja CAVALIADY Horse Auction. Jest to aukcja koni skokowych 2- i 3-letnich (roczniki 2019 i 2020), za - rejestrowanych w polskich i zagranicznych księgach stad - nych. – Pierwsza edycja nie tylko spotkała się z ogromnym zainteresowaniem wśród zawodników, hodowców i kibi - ców, ale również zakończyła się dużym sukcesem finanso - wym. Zarówno wszystkie wyniki, jak i odbiór społeczności jeździeckiej wskazują na to, że CAVALIADA wkroczyła na rynek aukcyjny z przytupem. Uważamy, że to wydarzenie ma ogromny potencjał, który będziemy rozwijać. Otrzy - mujemy mnóstwo zapytań od hodowców, którzy chcą zgłosić swoje konie, tak że widzimy zapotrze - bowanie na tego typu wydarzenia i to nas cieszy – mówi Jakub Patelka, dyrektor CAVALIADY Tour. Sprzedaż bezpośrednio do świata sportu Aukcje koni mają już ugruntowaną pozycję na zachodzie Europy, gdzie cieszą się dużą po - pularnością wśród hodowców, jeźdźców i właścicieli koni. Jed - nak w Polsce ta forma sprzedaży i zakupu koni zaczęła rozwijać się sto - sunkowo niedawno, a okres pandemii znacząco przyspie - szył jej rozwój i przyczynił się do powstania kolejnych aukcji (więcej w artykule pt. „ Organizacja aukcji koni. Jak to się robi?” na str. 13). – Bardzo chcieliśmy stworzyć wydarzenie, które wesprze polskich hodowców i będzie dla nich szan - są na zaprezentowanie swoich koni, sprzedaż bezpośrednio do zawodnika, ale również będzie stanowiło ciekawą ofertę dla klientów. Cieszymy się, że już pierwsza edycja przynio - sła obiecujące wyniki, które pozwalają optymi - stycznie spojrzeć w przyszłość – pod - kreśla Henryk Święcicki, dyrektor CAVALIADY Horse Auction. Promocja na wagę złota Konie, które pomyślnie przejdą pierwszy etap selekcji, wezmą udział w sesji fotograficz - Druga edycja CAVALIADY Horse Auction odbędzie się 16 grudnia br. o godzinie 21.00 w Poznaniu. W zeszłorocznym debiucie imprezy sprzedano wszystkie konie, a średnia cena uzyskana na aukcji wyniosła 20 500 euro. Najwyższą cenę uzyskał koń Cordian (Cornet Obolensky x Quidam De Revel) hodowli Marka Wąsiewicza – 45 tys. euro. Zainteresowanie tegoroczną edycją wśród hodowców gwarantuje jeszcze lepszą jakość koni. Fot. 3 x Dava Palej 18 4/2022 H & B T E M A T W Y D A N I A

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz