Horse&Business 4/2022

głośna muzyka czy arena – w takich warunkach klienci chęt - niej podejmują decyzje o zakupie. Aukcje pełne wrażeń O tym, jak ogromne emocje towarzyszą licytacjom koni, wie każdy, kto chociaż raz uczestniczył w takim wydarzeniu lub je organizował. Które momenty szczególnie zapisały się w pa - mięci? – Z pewnością najbardziej zapamiętałem pierwszą edy - cję aukcji Baborówko Horse Auctions z 2016 r. Zaczynaliśmy właściwie od zera, bez doświadczenia, a uczyliśmy się na przy - kładzie aukcji zachodnich. Z pewnością w mojej pamięci pozo - stanie też ubiegłoroczna, pierwsza edycja CAVALIADY Horse Auction, która zakończyła się dużym sukcesem–mówi Henryk Święcicki. Z kolei dla Tomasza Olszewskiego najbardziej emo - cjonująca była pierwsza aukcja z udziałem źrebięcia „Flanders Foals Auction” z 2018 r. To na tej właśnie aukcji była wystawio - na klacz po ogierze Cornet Obolensky od klaczy Giselle, która jest córką pełnej siostry ogiera Cardento. Klacz Lady Cardenta, bo tak się nazywała, została tzw. auction top seller i uzyskała wtedy cenę 34 tys. euro. – Był to dla nas duży krok naprzód, ponieważ uzyskaliśmy niejako potwierdzenie, że nasz sposób hodowli jest słuszny, a przy tym spotkał się z pozytywnym od - zewem klientów z całej Europy – mówi Tomasz Olszewski. Dla Krzysztofa Kierzka emocjonujące są wyzwanie, jakim jest właściwe przygotowanie oferty, i obserwacja, jak reaguje na nią wymagający odbiorca, a także – w ostatecznym roz - rachunku – kreowanie trendów na międzynarodowym rynku koni tej rasy. Dla Joanny Rosickiej-Tyszko najlepszym momentem au - kcji są jej ostatnie minuty, kiedy trwa zacięta walka o konia cieszącego się dużym zainteresowaniem. – To są bardzo emo - cjonujące chwile – podkreśla Joanna Rosicka-Tyszko. I na zakończenie… Gdy emocje już opadną, przychodzi czas na podsumowanie. Po zakończeniu aukcji, oczywiście, bardzo ważna jest sprawna koordynacja rozliczeń pomiędzy kupującym a sprzedającym, aby transakcja została jak najsprawniej i jak najbezpiecz - niej sfinalizowana, a konie odebrane. Te wszystkie elementy świadczą o poziomie aukcji. Należy też utrzymywać kontakt z kupującymi i podążać za końmi, bo to buduje wizerunek i markę danej aukcji. – Przykładowo podczas jednej z au - kcji w Baborówku konia zakupił niemiecki zawodnik, mistrz olimpijski Andreas Dibowski. Koń dopiero rozpoczynał starty w WKKW, ale miał za sobą karierę skokową. Został on kupio - ny dla konkretnej zawodniczki, która obecnie jeździ na po - ziomie czterech gwiazdek międzynarodowych WKKW. To dla nas ogromny sukces – mówi Henryk Święcicki Po aukcji – szczególnie tej organizowanej na żywo – zwykle jest czas nie tylko na rozliczenie, ale również na roz - mowy, gratulacje oraz podzielenie się emocjami z innymi uczestnikami wydarzenia. Bardzo ważne jest zbudowanie przyjaznej atmosfery, tak by klient wyjechał zadowolony, nawet jeśli tym razem nie zakupił koni. Jest to też okazja do przygotowania miłej niespodzianki dla gości. Może to być „after party” czy drobny upominek. Całej imprezie może też towarzyszyć inne wydarzenie, m.in . aukcja charytatyw - na. Przykładowo tego typu wydarzenie odbyło się podczas Wechta Horse Auction. Podczas tegorocznej edycji licytowa - no m.in . obraz, ikonografię, dyptyk oraz trening z Maksy - milianem Wechtą. Cały dochód został przekazany na rzecz pomocy dzieciom z Ukrainy. Podtrzymanie kontaktu z klientem jest zatem kluczowe dla powodzenia kolejnych aukcji. – Jako organizatorzy jeste - śmy otwarci na wszelkie uwagi, zarówno te miłe, jak i na kon - struktywną krytykę, aby kolejne edycje aukcji mogły być zor - ganizowane jeszcze lepiej i taki w sposób, jak oczekują tego klienci – podsumowuje Krzysztof Kierzek. aa Fot. 2 x Sylwia Iłenda Kabsztad − utytułowany reproduktor, sprzedany za 75 000 euro do Belgii Wieża Orientu – córka fenomenalnej Wieży Mocy, sprzedana za 81 000 euro do Belgii Konie sprzedane podczas aukcji Pride of Poland i Summer Sale Podczas każdej aukcji wyznaczone osoby selekcjonują konie, jest też grupa osób, które wiedzą, jak konie prezentować, by pokazać ich jak najwyższe umiejętności. 17 4/2022 H & B T E M A T W Y D A N I A

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz