Horse&Business 4/2022

CAŁY CZAS IDZIEMY DO PRZODU Jak to jest być dyrektorem takiego wydarzenia, jakim jest CAVALIADA, która nie tylko inspiruje, ale też od lat tworzy branżę jeździecką? CAVALIADA jest obecnie jednym z najważniejszych projektów organizowanych przez Grupę MTP. Wydarzenie to przygoto - wywane jest na bardzo wysokim poziomie i warto podkreślić, że jest jednym z największych w Europie. Można powiedzieć, że jest to megaevent, łączący w sobie – oprócz targów – wydarze - nie sportowe, pokazy i dodatkowo część edukacyjną. Uważam, że jest to ogromny zaszczyt organizować tego typu imprezę. Na MTP pracuję od ponad 15 lat, a moja kariera – podobnie jak CAVALIADA – rozwijała się, raczkując w pierwszych eta - pach. Obecnie jestem odpowiedzialny za kilkanaście projektów na MTP, w tym jestem menedżerem CAVALIADY. Uważam, że jest to pewnego rodzaju wyróżnienie, bo daje mi to nie tyl - ko ogromną energię do działania czy pole do rozwoju, ale też możliwości poznania nowych ludzi w branży jeździeckiej oraz wykorzystania doświadczenia, które zdobyłem dotąd, pracu - jąc na MTP. Wszystko to nie tylko umożliwia mój rozwój, ale również wpływa na rozkwit całego projektu. Warto dodać, że CAVALIADA rozwinęła też całą branżę jeździecką w Polsce, a widać to po wciąż rosnącej liczbie osób zainteresowanych jeź - dziectwem. Dotąd nie był Pan związany z branżą jeździecką. Czy to utrudnia, czy odwrotnie – pomaga w pracy? To prawda, nie byłem związany z branżą jeździecką, ale od po - czątku mojej pracy na MTP jestem związany z branżą rolniczą. Myślę, że jest ona bardzo spokrewniona z jeździectwem. Ko - lejna rzecz, która przydaje się w mojej pracy, to fakt, że orga - nizowałem wiele wydarzeń poza terenem macierzystym MTP. To buduje szerokie doświadczenie, bo tego typu imprezy mają zupełnie inny charakter niż te organizowane na terenie MTP. Myślę zatem, że sprawdzam się w nowej roli. Z branżą jeździec - ką miałem bliski kontakt przez całą CAVALIADĘ Tour 2021- -2022, kiedy to nadzorowałem pracę zespołu. Wtedy poznałem ją bliżej, prowadząc szereg rozmów z zawodnikami, wystaw - cami, partnerami czy sponsorami. Chciałbym podkreślić, że bardzo podoba mi się branża jeździecka i mam świadomość, że stanowi ona pole do ogromnego rozwoju zarówno dla mnie, jak i dla całej CAVALIADY. Podczas rozmaitych spotkań często powtarza Pan, że siłą tak ogromnego i trudnego do zorganizowania wy - darzenia jest przede wszystkim zgrany zespół. Ludzie, których łączy umiejętność ciężkiej pracy, ale dzieli różna wiedza na temat jeździectwa. W zespole są za - równo pasjonaci jazdy konnej, jak i osoby, które do - piero zdobywają wiedzę o tym sporcie. Jak udaje się pogodzić tak zróżnicowany zespół? Siłą każdego projektu jest zespół. I co by się nie działo, jeden człowiek nie jest w stanie sam sprostać tak ogromnemu wyda - Wielkimi krokami zbliża się największy w Europie Środkowo-Wschodniej event jeździecki – CAVALIADA Tour. O największych wyzwaniach, niesamowitych emocjach, tegorocznych niespodziankach, a także o ogromnym zaangażowaniu zespołu organizującego to niezwykłe wydarzenie opowiada Jakub Patelka , dyrektor CAVALIADY TOUR, w wywiadzie z Barbarą Krawczyk. Fot. Dava Palej 21 4/2022 H & B W Y W I A D

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz