Horse&Business 4/2022

POLACY MISTRZAMI W ORGANIZACJI ZAWODÓW JEŹDZIECKICH Ewa Pogodzińska PZJ Mamy czym się pochwalić nie tylko w dyscyplinie skoków. Od wielu lat międzynarodowe zawody WKKW or - ganizują m.in . Hipodrom Sopot, Stragona Strzegom oraz Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko. Polscy zawodnicy mogą na co dzień konkurować z europejską czołówką. Dzięki wsparciu mecenasa zawodów, Romana Roszkie - wicza, tegoroczne zawody w Baborówku odbyły się z pulą nagród w wysokości 0,5 mln zł, co plasuje Equestrian Fe - stival Baborówko wśród dziesięciu najwyżej dotowanych zawodów WKKW na świecie. W Baborówku odbyły się w tym roku po raz pierw - szy międzynarodowe zawody w powożeniu Baborówko Driving Show. Pula nagród w Pucharze Narodów sięgnęła 0,34 mln zł. Nie sposób wymienić wszystkich doskonałych orga - nizatorów zawodów jeździeckich w Polsce, więc z góry przepraszam wszystkich, których pominęłam. Polska jest ważnym krajem na jeździec - kiej mapie Europy i świata, a Polski Związek Jeździecki istotnym członkiem Europej - skiej i Międzynarodowej Fede - racji Jeździeckiej. Wyrazem uznania dla naszego kraju było Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji Jeź - dzieckiej (EEF), które 12 września br. odbyło się w War - szawie. Zgromadzenie wybrało m.in . władze Federacji na nową kadencję. Dzień wcześniej, w niedzielę 11 września, członkowie EEF oglądali finał Europejskiej Serii Pucharu Narodów – Longines EEF Series Final, rozgrywany w ramach zawo - dów Warsaw Jumping CSIO4* na warszawskim Torze Wyścigów Konnych Służewiec. Polska będzie organizato - rem finałów w dwóch kolejnych latach. W mojej ocenie pracy wymaga jeszcze większa obecność relacji z zawodów jeździeckich w mediach, aby poszerzyć grono widzów naszej widowiskowej dyscypliny. W dobie Internetu zadanie to wydaje się nieco łatwiejsze do realizacji. W ychowani w polskiej kulturze, często czujemy się nieco skrępowani, aby chwalić się sukcesami. Czekamy, aż ktoś doceni naszą ciężką pracę. Obszarem, w którym nie mamy czego się wstydzić, a wręcz przeciw - nie, mamy wiele powodów do dumy, jest w mojej ocenie organizacja zawodów jeździeckich w Polsce. Poczynając od poziomu regionalnego, mamy wielu doświadczonych organizatorów i w każdy weekend za - pełniony kalendarz imprez oraz tysiące rywalizujących sportowców. Także w zakresie zawodów ogólnopolskich wybór imprez jest duży. Powodem do narodowej dumy są natomiast, według mnie, zawody międzynarodowe. Wśród imprez, które trzeba wymienić w kontekście profesjonalnej obsługi i dużej popularności wśród pol - skich i zagranicznych zawodników oraz publiczno - ści, jest na pewno cykl CAVALIADA. Organizatorzy ograniczyli się nie tylko do skokowej rywalizacji. Publiczność może podziwiać zmagania m.in . w ujeżdżeniu, Wszechstronnym Konkursie Konia Wierz - chowego (WKKW) i powożeniu oraz liczne pokazy. Do najważniejszych między narodowych zawodów w skokach na pewno należy też CSIO5* Sopot Horse Show, gdzie Międzynarodowa Fe - deracja Jeździecka przyznała Polsce prawo organizacji zawodów jeździeckich w naj - wyższej światowej randze 5*. AdobeStock/ArturGrom/RockYourWeb 86 4/2022 H & B F E L I E T O N

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz