Horse&Business 4/2022

może – i powinien – zaplanować dodatkowe czynności, które muszą być dostosowane indywidualnie do danej sytuacji. Posługiwanie się wyłącznie schematami, np. zalecenia 15 minut spacer w ręku, 20 minut lonży i 10 minut jazdy w żuciu z ręki, mogą być nieadekwatne do psychofizycznego stanu konia w danym momencie. Obser - wacja i analiza sytuacji, ale również przejrzysta komuni - kacja z zawodnikiem oraz rozważenie spostrzeżeń luzaka pozwalają na podjęcie właściwych decyzji. 4. Ocena sytuacji przez sędziego Do oceny sytuacji sędzia posługuje się obserwacją, wiedzą i doświadczeniem. Podczas wykonywania swojej pracy musi być niezwykle uważny, zaangażowany i nieustannie skoncen - trowany na najistotniejszych rzeczach. Najważniejszą rolą sędziego ujeżdżeniowego w kontekście oceny konia ujeżdże - niowego jest właściwe odzwierciedlenie przejazdów w wyni - kach. Prawidłowe wykonanie elementów na zestresowanym, usztywnionym koniu, wykonującym ćwiczenia poprawnie technicznie, ale pod presją, nie może być nagradzane wysoki - mi notami. Ocena pozytywnie rozumianej uległości wyraża - nej mową ciała konia, który powinien wykazywać zaangażo - wanie w poruszaniu się naprzód, „poprzez” pomoce jeźdźca, wymaga doświadczenia i znajomości końskiej psychiki oraz motoryki ruchu. Takie sygnały jak postawione do przodu uszy, spokoj - nie przeżuwający pysk, poddana potylica oraz swobodnie falujący ogon to oznaki akceptacji i podporządkowania się woli jeźdźca. W połączeniu z odpowiednią ekspresją i lekkością ruchu, płynnym i poprawnym wykonaniem elementów oraz adekwatnym do poziomu konkursu stopniem zebrania para zasługuje na najwyższe oceny sędziowskie. Łatwo jest rozpoznać oznaki wyraźnego buntu, opory na pomoce jeźdźca czy też poważne błędy w wykonaniu obo - wiązkowych elementów. Trudniej jednak prawidłowo ocenić wykonanie programów na podobnym poziomie technicznym, różnicując odpowiednimi ocenami nastawienie do współ - pracy, a także stopień psychicznego i fizycznego rozluźnienia konia. Sędziowie, którzy na co dzień mają możliwość obser - wacji koni na treningach lub sami trenują, mają ułatwione zadanie w odczytywaniu mowy ciała konia-sportowca. 5. Właściciele koni i sponsorzy Harmonijny rozwój konia sportowego właściciele koni i sponsorzy wspomagają ogromnymi nakładami finansowy - mi, niezbędnymi do zakupu konia, kosztów jego utrzymania i treningu. Bardzo ważne są również zaufanie do jeźdźca i trenera oraz umiejętność pozostawienia swobody działania fachowcom, z jednoczesnym sprawowaniem wyważonej kontroli. Podnoszenie u właścicieli świadomości prawidłowego rozwoju i właściwej prezentacji koni ujeżdżeniowych wspo - maga cierpliwość w oczekiwaniu na sukcesy. 6. Krytykanci ujeżdżenia Jest ich wielu i będzie coraz więcej! Część z nich krytyku - je bezkonstruktywnie, szkodząc wizerunkowi dyscypliny jeździectwa i stawiając pod znakiem zapytania przyszłość koni, nie tylko sportowych. Niewątpliwie taka postawa nie przyczyni się do harmonijnego rozwoju konia sportowego. Jednak potrzebna jest konstruktywna krytyka ludzi świadomych, znających naturę konia, a jednocześnie będących realistami, rozumiejącymi sport i rytm życia sportowca. Taka opinia powinna nas wszystkich: jeźdźców, trenerów, sę - dziów, komisarzy skłaniać do przemyśleń i być odbierana jako bodziec do pilnej i nieustannej obserwacji. Należy kontrolować, czy podążamy we właściwym kierunku harmonijnego rozwoju „Happy Athlete” jako konia na czworoboku, który jest zrelakso - wany psychicznie i fizycznie i adekwatnie wytrenowany. Czy porusza się lekko i chętnie naprzód, „poprzez” subtelne po - moce jeźdźca, oraz czy jest zdrowy i atletyczny odpowiednio do wieku i stopnia wytrenowania. Musi też rozumieć sygnały jeźdźca i wykonywać płynnie i bez wahania utrwalone elementy. Trwajmy zatem w dążeniu do tego celu, nie zrażając się porażkami, które warto wykorzystać jako cenną lekcję i doświadczenie. Istotą jest obranie właściwej i świadomej drogi w dążeniu do harmonijnego rozwoju konia ujeżdżenio - wego, tak aby każdy znawca, miłośnik, krytykant mógł w nim zobaczyć „Happy Athlete”. AdobeStock/Valeri Vatel 93 4/2022 H & B F E L I E T O N

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz