Lider Biznesu 1/2024

36 Nr 1/2024 GARDEN BIZNES W ostatnich dziesiątkach lat zwykliśmy traktować mikroorganizmy prawie wyłącznie jako źródło chorób roślin, bezwzględnie zwalczane chemicznie. Dziś wreszcie zauważamy wśród nich mikrosprzymierzeńców ogrodnika. TEKST: Katarzyna Wójcik, ogrodnik, b. redaktor naczelna wiodących pism w tematyce ogrodniczej Zmniejszenie zuzycia nawozow i chemicznych srodkow ochrony roslin oraz poprawa biofizykochemicznych własciwosci gleby są możliwe m.in. dzięki działalności pożytecznych mikroorganizmów. To bakterie, grzyby i promieniowce. Wyniki badań potwierdzających te zależności przedstawiali niedawno naukowcy z Instytutu Ogrodnictwa – PIB oraz IUNG – PIB w Skierniewicach. Osiągnięciu pozytywnych celów służy tzw. Symbio Bank – kolekcja rodzimych, pożytecznych mikroorganizmów glebowych, stworzony w skierniewickim Instytucie Ogrodnictwa. WDRAŻANE DO PRAKTYKI Na zamówienie firmy Grupa Inco w Instytucie Ogrodnictwa stworzono: • Konsorcjum 1 – biostymulujace (lepsze pobieranie przez rosliny jonow składnikow mineralnych, stymulacja wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego) oraz działające przeciw patogenom glebowym, zawierajace inokulum pozytecznych bakterii, wyizolowanych z ryzosfery roslin warzywnych i sadowniczych. • Konsorcjum 2 – zawierajace wyizolowane z gleby wokół roslin warzywnych oraz sadowniczych pozyteczne bakterie ryzosferowe, stymulujace wzrost systemu korzeniowego, zwiekszajace dostepnoś i pobieranie jonow składnikow mineralnych oraz stymulujace wzrost i plonowanie roslin. • Florovit Agro Wapno Nawozowe Granulowane PMG (zezwolenie MRiRW nr 574/19 na wprowadzenie do obrotu) – zawiera bakterie ryzosferowe, wpływa biostymulujaco na wzrost i plonowanie roslin oraz ograniczanie rozwoju patogenow glebowych, a takze przyspiesza mikrobiologiczny rozkład resztek pozniwnych i zwieksza dostepnosć składnikow mineralnych. Dodatek do nawozu kwasow humusowych poprawia zdolnosci sorpcyjne gleby oraz ogranicza straty spowodowane wymywaniem składnikow mineralnych z gleby. Na zamówienie firmy Taylor stworzono: • Nawoz na bazie łupkow wzbogacony Mikroorganizmami Skierniewickimi − skutecznymi w stymulacji wzrostu i plonowania roslin ogrodniczych i rolniczych. • Ulepszacz Glebowy wzbogacony mikrobiologicznie − wpływa na poprawe struktury gleby, jej pojemnoś wodna i sorpcyjna oraz skład mikrobiologiczny. • Slafer – nawoz organiczno-mineralny wzbogacony mikrobiologicznie (zezwolenie MRiRW nr 709/22) – pozytecznymi bakteriami Bacillus sp., o duzym spektrum biostymulujacego działania na wzrost i plonowanie roslin. Jest przeznaczony dla upraw sadowniczych i trawnikow. Szczegolnie jest polecany do stosowania na glebach ubogich w prochnicę (piaszczystych i gliniastych) oraz kwasnych. Opracowanie dla firmy Ark-Pol: • Bioaktywne podłoze do uprawy warzyw PROFI 3 z mikroorganizmami (zezwolenie MRiRW nr P-880/19) − wpływa na poprawe stanu odzywienia i plonowania roslin warzywnych. Wpływa korzystnie na dominacje pozytecznej mikroflory glebowej oraz prozdrowotne walory plonów. • Bioaktywne podłoze do uprawy warzyw PROFI 4 z mikroorganizmami (zezwolenie MRiRW nr P-879/19) − wpływa na zwiekszenie intensywnosci fotosyntezy i bilansu energetycznego roslin, lepsza regeneracje roslin w krytycznych fazach rozwojowych i po wystapieniu stresow srodowiskowych (susza, zakwaszenie, zasolenie, niedobor lub nadmiar składnikow mineralnych). • Bacterbase – wpływa na udostepnianie fosforu ze zwiazkow trudno dostepnych. Zawarte w preparacie pozyteczne bakterie produkuja auksyny, antybiotyki, siderofory (organiczne związki chemiczne chelatujące jony żelaza), formuja biofilm, działając antagonistycznie w stosunku do patogenów glebowych. Opracowanie dla firmy Microlife: • Biopuls Original to mikrobiologiczny produkt doglebowy zawierajacy drozdze Yarrowia lipolytica i wyselekcjonowane rodzime pozyteczne mikroorganizmy z Symbio Banku. • Biopuls Forte – mikrobiologiczny nawoz dolistny, zawierajacy drozdze Yarrowia lipolytica i wyselekcjonowane pozyteczne mikroorganizmy rodzimego pochodzenia oraz mikroelementy: zelazo, miedz, mangan, cynk i bor. Biopuls Forte jest wprowadzony do obrotu jako nawoz WE. Obydwa są oznaczone własna marka „Jestem z Polski”. BIONAWOZY TO BIOPREPARATY Biopreparaty to określenie ogólne i szerokie. Do biopreparatów zalicza się: bionawozy, biostymulatory, biopestycydy i preparaty mikrobiologiczne. Bionawozy to preparaty stworzone na bazie surowcow Mikrosprzymierzeńcy

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz