Lider Biznesu 1/2024

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 37 pochodzenia organicznego zawierajace: aminokwasy, cukry, witaminy, fitohormony, enzymy oraz makro- i mikroelementy. Bionawozy czesto zawieraja mikroorganizmy wpływajace korzystnie na wzrost i plonowanie roslin, a takze metabolity mikroorganizmow. A oto produkty zaliczane do bionawozów: • preparaty zawierajace bakterie nitryfikacyjne, bakterie udostepniajace P, K, Mg i mikroelementy, grzyby strzepkowe, grzyby mikoryzowe i konsorcja mikroorganizmow; • przetworzone surowce uboczne z rolnictwa i przemysłu spozywczego – hydrolizaty roslinne/zwierzece, preparaty aminokwasowe, pochodne chitozanu, ekstrakty; • produkty na bazie kompostow i wermikompostow; • kwasy humusowe. WIĘCEJ N, P I K Mikroorganizmy przyczyniają się do wiązania azotu atmosferycznego, zwiększają przyswajalność dla roślin fosforu i potasu. Bionawozy na bazie mikroorganizmow wiązcych azot u roslin bobowatych zawieraja bakterie z rodzaju Rhizobium. Biologicznie zwiazany azot jest mniej podatny na wymywanie i denitryfikacje. Aż 70–90% fosforu wprowadzonego do gleby wiąe sie z kationami metali i przechodzi w formy niedostepne dla roslin. Mobilizacji fosforanów ze zrodeł organicznych i nieorganicznych dokonują bakterie z rodzaju Bacillus, grzyby z rodzaju Penicillium oraz grzyby endomikoryzowe (strzepki w interakcji z korzeniami roslin poprawiaja transport składnikow odzywczych). Również większa część potasu zawartego w glebie jest niedostępna dla roślin. Jego przyswajalność zwiększają bakterie saprotroficzne z rodzajow: Bacillus, Paenibacillus, Acidithiobacillus, Pseudomonas, Burkholderia oraz grzyby z rodzajow Aspergillus i Penicillium. BIOSTYMULATORY MIKROBIOLOGICZNE Zagadnienie wpływu biostymulatorów mikrobiologicznych na poprawę jakosci materiału siewnego i wydajnosci fotosyntezy badał dr Krzysztof Górnik z Instytutu Ogrodnictwa. W tabeli 1. przedstawiono możliwości mikrobiologicznego zaprawiania nasion różnych gatunków roślin uprawnych. Mikrobiologiczne zaprawianie nasion to powlekanie materiału siewnego pozytecznymi mikroorganizmami w celu przyspieszenia ich kiełkowania i wyrownania wschodow roslin w niesprzyjajacych warunkach klimatycznych. Z kolei biokondycjonowanie nasion to metoda ich zaprawiania mikroorganizmami, a nastepnie uwilgatnianie nasion. Dr Górnik omówił doświadczenie z mikrobiologicznym zaprawianiem nasion pomidora (odmiany Złoty Ożarowski) i ogórka (Zefir) szczepami Azotobacter sp. i Bacillus sp. w dwóch kombinacjach – Pszenica 28 i Pszenica 23. Najpierw nasiona odkażano przez 40 minut w 1-proc. preparacie Chlorocid, potem inokulowano przez 6 godzin wybranymi szczepami bakterii, wyizolowanymi z ryzosfery pomidora i ogórka oraz z Symbio Banku, by po tym czasie umieścić je w szalkach w temperaturze 25oC. GARDEN BIZNES Skutecznoś nowych bioproduktow do uszlachetniania nasion szczegołowo porownywano z dotychczas stosowanymi metodami chemicznymi, tj. z aplikacja pestycydów – fungicydow, i nawozow mineralnych. Oceniano: zdolnoś kiełkowania nasion, sredni czas kiełkowania, dynamikę kiełkowania, dynamikę wschodow i wzrostu siewek. Oto wnioski płynące z doświadczenia. Inokulacja nasion szczepami bakterii Azotobacter sp., Bacillus sp. – Pszenica 28 oraz Bacillus sp. – Pszenica 23 wpłyneły na poprawe wartosci siewnej pomidora i ogorka, a także na dynamike wzrostu roslin oraz wydajnoś fotosyntetyczna lisci pomidora i ogorka. Najkorzystniejszy wpływ na poprawe jakosci materiału siewnego pomidora miała inokulacja nasion szczepem bakterii Azotobacter sp., zwiększając zdolnosć kiełkowania nasion pomidora o ok. 10% oraz zmniejszając sredni czas kiełkowania o ok. 1 dzien. Z kolei na wzrost roslin pomidora oraz wydajnoś aparatu fotosyntetycznego najkorzystniej wpłynał szczep bakterii Bacillus sp. – Pszenica 28. Również ten szczep – Bacillus sp. – Pszenica 28 – okazał się najkorzystniejszy dla jakosci materiału siewnego oraz wzrostu roslin ogorka (wydajnoś aparatu fotosyntetycznego). Doświadczenia z mikrobiologicznym zaprawianiem przeprowadzono też na nasionach marchwi. Do biokondycjonowania nasion wybrano komercyjne srodki mikrobiologiczne i biotechniczne o rónych mechanizmach działania (preparaty komercyjne): Efektywne Gatunek uprawny Zagrożenie dla kiełkujących nasion Mikroorganizm do zaprawiania nasion ogórek stres żywieniowy Trichoderma asperellum T 34 pomidor stres żywieniowy Trichoderma harzianum T 969 nicienie Meria coniospora – grzyb nicieniobójczy melon patogen Fusarium oxysporum f.sp. melonis Glomus intraradices i Trichoderma harzianum brokuł stres żywieniowy Pseudomonas fluorescens i grzyby mikoryzowe fasola szparagowa patogeny: Rhizoctonia solani i Fusarium solani Trichoderma harzianum soja stres żywieniowy (Fe) Trichoderma virens As 19–1 groch i soczewica patogen Pythium spp. Rhizobium leguminosarum bv. viciae pszenica zasolenie gleby Trichoderma harzianum (Th-19) i Trichoderma longibrachiatum pszenica i jęczmień patogen Fusarium culmorum Pseudomonas fluorescens MKB 249 i Pseudomonas sp. MKB 158 kukurydza patogen Fusarium spp. Burkholderia cepacia stres suszy Pseudomonas spp. Tab. 1. Mikrobiologiczne zaprawianie nasion

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz