Lider Biznesu 1/2024

38 Nr 1/2024 GARDEN BIZNES Mikroorganizmy (EM), Promot (zawierajacy grzyby z rodzaju Trichoderma), izolaty grzybów Trichoderma ovalisporum, T. longibrachiatum, T. citrinum, Tytanit (ekologiczny komplekson tytanu). Biokondycjonowanie materiału siewnego w obecnosci preparatu EM, Promot lub izolatow z rodzaju Trichoterma wpłyneło na poprawe parametrow jakosci, tj. zdolnosci i dynamiki kiełkowania nasion marchwi. W testach wigorowych nasiona cebuli traktowano m.in. wodnymi zawiesinami komórek bakteryjnych wyizolowanych ze strefy ryzosferowej i korzeni cebuli i innych warzyw (Pseudomonas sp. Ps118AA i Pantoea sp. X58AD, Enterobacter sp. Pi119AC i Pantoea sp. Pi72ED), wzbogaconymi serwatką i drożdżami Skotan (Yarrowia lipolytica) oraz komercyjnymi biopreparatami mikrobiologicznymi: Polyversum WP (grzyb antagonistyczny Pythium oligandrum), Serenade ASO (szczep QST 713 Bacillus subtilis) i Contans WG (grzyb pasożytniczy Coniothyrium minitans). Traktowanie nasion wszystkimi srodkami biologicznymi istotnie zwiekszyło dynamike wzrostu części nadziemnej i korzeni siewek. Odnotowano szybszy wzrost roslin w stadium juwenilnym w porownaniu z kontrola (rosliny z nasion niekondycjonowanych). DROGA DO MIEJSCA W WYKAZIE Zasady wprowadzania do obrotu nawozowych produktow mikrobiologicznych omówiła dr Anna Lisek z Instytutu Ogrodnictwa. Pierwszym etapem jest zgłoszenie produktu do wykazu nawozowych produktow mikrobiologicznych, prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach. W zgłoszeniu trzeba podać nazwę producenta, nazwę handlową, zakres stosowania, deklarowany skład mikrobiologiczny oraz liczebnoś mikroorganizmow. Należy też dołączyć sprawozdanie z badan potwierdzajacych deklarowany skład mikrobiologiczny wykonanych w zewnetrznym laboratorium lub własnym akredytowanym. I wreszcie skład surowcowy, skrocony opis procesu produkcji i deklarowany zakres działania nawozowego produktu mikrobiologicznego. Wynalazek (konsorcja mikrobiologiczne) zgłasza się do Urzedu Patentowego RP, podając tytuł wynalazku, zastrzezenia patentowe, opis wynalazku, fotografie kultur, dane umozliwiajace identyfikacje szczepow mikroorganizmow wchodzacych w skład konsorcjum. NAWOZY MIKROBIOLOGICZNE Zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu nawozowe produkty mikrobiologiczne zawieraja wyłacznie mikroorganizmy, w tym mikroorganizmy martwe lub nieaktywne albo konsorcja tych mikroorganizmow oraz substancje stanowiace ich pozywke oraz ich metabolity, a takze nieszkodliwe substancje resztkowe z pozywek, ktore poprawiaja aktywnoś biologiczna gleby lub stymuluja procesy odzywiania roslin. Wykaz nawozowych produktów mikrobiologicznych liczy 158 produktów i jest dostępny na stronie: www.iung.pl. Zgodnie z ustawa o nawozach i nawozeniu biopreparat składa sie wyłacznie z mikroorganizmow i nie podlega obowiazkowi rejestracji. Przeżywalności konsorcjów mikroorganizmów sprzyja ich otoczkowanie. W Instytucie Ogrodnictwa testowano wiele wariantów otoczek. Najskuteczniejsze okazały się otoczki z alginianu-Ca z dodatkiem skrobi. Populacja bakterii zamknieta w kapsułkach z alginianu-Ca zwieksza sie podczas przechowywania (40oC, przez 6 tygodni). Dodatek skrobi do kapsułek z zywymi komorkami bakterii Pseudomonas zwieksza wytrzymałoś kapsułek. Nośnikiem dla mikroorganizmów może być drobno zmielony torf, węgiel brunatny lub płynna melasa. Bakterie brodawkowe z rodzajów – Rhizobium i Bradyrhizobium wiążą 200-500 kg N/ha (jeden z produktów komercyjnych to Nitragina), a bakterie wolnożyjące z rodzajów: Azotobacter, Arthrobacter, Azospirillum, Beijerinckia i Pseudomonas – 5-50 kg N/ha (jeden z produktów komercyjnych – Azotobakteryna). < Biopreparaty opatentowane przez Instytut Ogrodnictwa: • Biopreparat bakteryjno-mikoryzowy do stymulacji wzrostu i plonowania roslin ogrodniczych oraz jego kompozycja. • Biopreparat bakteryjny do ochrony roslin ogrodniczych przed fitopatogenami pochodzenia grzybowego oraz jego kompozycja. • Biopreparat do zaprawiania korzeni roslin lub nasion. • Biopreparat przyspieszajacy proces kompostowania odpadow pozbiorczych roslin. • Biopreparat bakteryjny przyspieszajacy proces rozkładu ptasich odchodow. • Biopreparat ograniczajacy wystepowanie chorob przechowalniczych owocow oraz jego kompozycja. • Biopreparat na bazie bakterii ryzosferowych do stymulacji wzrostu i plonowania roslin warzywnych. • Biopreparat bakteryjny ograniczajacy wystepowanie chorob przechowalniczych warzyw oraz jego kompozycja. • Substrat bakteryjno-mikoryzowy oraz sposob przygotowania substratu bakteryjno-mikoryzowego. • Biopreparat do ochrony korzeni roslin oraz jego kompozycja. • Biopreparat do ochrony roslin przed szara plesnia oraz jego kompozycja.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz