LIDER BIZNESU 2/2021

20 garden biznes Jak Związek Szkółkarzy Polskich wybrał nowe władze? Kto wszedł w skład zarządu związku? Wiesław Szydło: Zgodnie ze statutem władze Związku Szkółkarzy Polskich są wybierane przez walne zgromadzenie członków na 3-letnią kadencję. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, obrady walnego zgromadzenia zostały zorganizowane w formie zdalnej, przy wykorzystaniu platformy internetowej, co umożliwiło uczestnikom komunikowanie się na żywo, udział w dyskusji oraz wykonywanie prawa głosu. Ku mojemu zaskoczeniu (bardzo pozytywnemu!) mieliśmy wyjątkowo wysoką frekwencję, jedną z najwyższych w 30-letniej historii związku, a nowo wybrane władze uzyskały mocny mandat do kierowania związkiem. Do zarządu stowarzyszenia zostali powołani: Andrzej Kujawa (wiceprezes), Łukasz Pełka (skarbnik), Tomasz Dębski i Mateusz Milczyński. Wszyscy jesteśmy szkółkarzami, ale reprezentujemy różne pokolenia i różne typy szkółek, mamy też zróżnicowane wykształcenie i zainteresowania pozazawodowe, co uważam - z perspektywy 11 lat doświadczenia pracy w zarządzie - za bardzo cenne. Andrzej Kujawa jest z wykształcenia leśnikiem, specjalizuje się w produkcji rzadko spotykanych gatunków i odmian roślin. Mateusz Milczyński to absolwent ogrodnictwa. Oprócz pracy w zarządzie kieruje pracami rady nadzorczej Agencji Promocji Zieleni, spółki ZSzP organizującej targi „Zieleń to Życie”, szkolenia oraz wydającej katalogi roślin. Reprezentuje też interesy krajowej branży szkółkarskiej na forum European Nurserystock Association. Łukasz Pełka i Tomasz Dębski są przedstawicielami młodszego pokolenia szkółkarzy, N awet w warunkach pandemii Związek Szkółkarzy Polskich nie zwolnił tempa działań, a na początku 2021 r. wybrał nowe władze i prezesa. Wojciecha Wróblewskiego na tym stanowisku zastępuje obecnie dr inż. Wiesław Szydło, który w naszymwywiadzie podsumowuje 2020 r. i opowiada o najbliższych planach stowarzyszenia. Nowy prezes i władze ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH ROZMAWIA: Marcin Fajerski, ZDJĘCIA: ZSzP którzy obok wiedzy ogrodniczej mają wykształcenie z zakresu ekonomii, zarządzania i informatyki. Ja z kolei przez wiele lat łączyłem produkcję szkółkarską z pracą naukową i prowadzeniem zajęć na wydziale ogrodniczym warszawskiej SGGW. Przez wiele lat pracowałem też na rzecz lokalnego samorządu. Myślę, że dzięki różnorodnym kompetencjom poszczególnych osób tworzących zarząd ZSzP, jesteśmy w stanie patrzeć na szkółkarstwo i całą branżę z szerszej perspektywy, a dzięki temu skutecznie realizować cele i misję stowarzyszenia. Czy nowy skład oznacza także zmianę celów ZSzP? Jak można podsumować ostatnie działania związku wminionym roku? Na co zamierzają Państwo obecnie położyć szczególny nacisk? W.S.: Ze względu na obszerny zakres prowadzonych działań, począwszy od lobbingu w zakresie legislacji, poprzez działania marketingowe i upowszechnieniowe, organizację szkoleń, konferencji, warsztatów, po działalność edukacyjną dla szerokiego grona odbiorców, realizacja celów stowarzyszenia jest procesem wieloletnim, którego nie można z dnia na dzień zmienić lub odwrócić o 180 stopni. Niemniej coraz trudniej przewidywalna rzeczywistość i pojawiające się nowe wyzwania, wymagają elastycznego podejścia i podejmowania odpowiednich działań. Dobrym przykładem było wdrożenie nowych przepisów fitosanitarnych, dotyczących m.in. paszportowania roślin. Zeszłoroczny sezon był pierwszym, w ramach którego szkółki zostały zobowiązane do wzięcia odpowiedzialności za wydawanie paszportów. Mierzyliśmy

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz