LIDER BIZNESU 2/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 17 BLIŻEJ BRANŻY Należy podkreślić, że Aga - wa zajmuje się nie tylko handlem, ale również pro - jektowaniem i zakładaniem ogrodów oraz instalacją sys - temów automatycznego na - wadniania i kwiatów, dekoracje i donice, szeroką gamę asorty - mentu do przetwórstwa, a nawet produkty zoolo - giczne i znicze. RAJ DLA HOBBYSTÓW W osobnej części centrum ogrodniczego hobbyści znajdą imponujący dział akwariowy z rybkami i ornito - logiczny z egzotycznymi ptakami.W pobliżu znajduje się też ekspozycja produktów do aranżacji i konserwa - cji oczka wodnego. Warto nadmienić, że Agawa w Lubinie znana jest ze sprzedaży karpi koi, karasi i innych ryb do oczek. Cen - trum ogrodnicze może pochwalić się ponadto kompleksowo zaopatrzo - nym działem wędkarskim. Poszukiwane produkty w Agawie odnajdą także „Sercem” oferty Agawy pozostają rośliny W dziale zoologicznym klienci odnajdą m.in. bogaty wybór rybek akwariowych Agawa oferuje kupującym bogaty wybór donic i dekoracji, sta - rannie wyeksponowanych w kolorystycznych kolekcjach Zoologiczna oferta Agawy obejmuje także egzotyczne ptaki miłośnicy ptaków dziko żyjących, hodowcy gołębi oraz pszczelarze. NIE TYLKO HANDEL Należy podkreślić, że Agawa zajmuje się nie tylko han - dlem,ale również projektowaniem i zakładaniem ogrodów oraz instalacją systemów automatycznego nawadniania. Państwo Korolewicz wraz z synem dbają o rozwój rodzin - nego biznesu, nie zapominając o wielu działaniach charyta - tywnych i wspierających rozwój całego regionu. Pan Leszek jest m.in. współorganizatorem miej - skiego hospicjum. Ogromną pasją założyciela Agawy jest też piłka nożna i inne sporty. Obec - nie pełni funkcję prezesa trzech klubów sportowych, jest m.in. wiceprezesem Okręgowego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego i Sportów Wrotkarskich.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz