LIDER BIZNESU 2/2022

18 Po 30 latach aktywnego rozwoju firma Grupa Target wciąż pozostaje jednymz liderównaszego rodzime - go rynku, a Target stał się jedną z najbardziej rozpo - znawalnych i innowacyjnych marek ogrodniczych. W niełatwych czasach pandemii firmy nie spoczy - wają na laurach, lecz mobilizują siły. O kondycji branży i jej współczesnych wyzwaniach, ostatnich działaniach i najbliższych planach opowiadaWiktor Kacmajor, prezes Tamark S.A. Trafiamy w potrzeby naszych klientów W ciągu ponad trzech dekad działalności TAMARK wypra - cował pozycję jednej z wiodących firm na rynku ogrodni - czym w Polsce, a Target należy do najbardziej rozpozna - walnych marek ogrodniczych. Co złożyło się na Państwa sukces? Co motywuje Państwa do dalszego rozwoju? Wiktor Kacmajor: Zaczynaliśmy naszą przygodę biznesową tak jak wiele innych polskich firm, czyli od pomysłu speł - niającego podstawowe potrzeby klientów, a w naszym przy - padku były to środki ochrony roślin wmałych opakowaniach. ROZMAWIA: Marcin Fajerski ZDJĘCIA: Fotobueno, TAMARK S.A. WYWIAD Od samego początku dbaliśmy zarówno o dobór produk - tów, jak i szaty graficzne naszych opakowań. Co prawda środki, jakimi wówczas dysponowaliśmy, były bardzo skromne, ale proszę uwierzyć, iż niedostatki da się nadro - bić pomysłowością i pracowitością. Z czasem ta zabawa w biznes przerodziła się w poważną działalność, a marka Target, którą stworzyliśmy od pod - staw, stała się bardzo popularna w branży ogrodniczej. Po sukcesie środków ochrony roślin w małych opakowaniach Z wywiadu dowiesz się m.in.: ü Jakie były początki firmy TAMARK S.A. i kamieniemilowew jej rozwoju ü Jak Grupa Target może podsumo - wać ostatnie dwa lata w branży ü Na jakie działania Grupa Target kła - dzie obecnie nacisk

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz