LIDER BIZNESU 2/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 19 WYWIAD rozszerzaliśmy ofertę, dodając sukcesywnie nawozy, bio - cydy oraz nasiona traw. W ostatnich latach rozwinęliśmy serię produktów Target Natural, w obrębie której znajdują się produkty dla użytkowników nieużywających tzw. chemii. Nikt chyba tego nie policzy, ale jestem pewny, że w ciągu 30 lat dostarczyliśmy na rynek ponad 100 mln opako - wań naszych produktów i w domu każdego działkowca znajdują się środki ochrony, nawozy czy inne produkty z naszym logo. Myślę, iż to, że tak wiele osób zna Target i „współpracuje” z nami, chętnie stosując nasze produkty, jest największą satysfakcją i motywacją do dalszego działania. Jak na przestrzeni ostatnich 30 lat zmienił się handel ogrodniczy w naszym kraju? Jak podsumowaliby Państwo ostatnie lata rozwoju naszej branży i wyzwań, z którymi obecnie musi się mierzyć? W.K.: Pierwszymi naszymi odbiorcami byli działkowcy zrzeszeni w Polskim Związku Działkowców, a w latach 90. ich uprawy służyły domowej produkcji warzyw i owoców. W ciągu trzech dekad nasz rynek poszerzył się o właścicieli domów z ogrodami, gdzie głównymi roślinami są te upiększające otoczenie. Jednocześnie można mówić o spektakularnym rozwoju handlu w branży ogrodniczej, bo oprócz istniejących od zawsze sklepów ogrodniczych przybyły setki nowocze - snych marketów typu „dom i ogród”. W ostatnich latach rozwinął się również handel internetowy. Jeżeli mówimy o ostatnich latach, nie sposób nie odnieść się do pandemii COVID-19. Myślę, iż ten tragiczny okres dał wszystkim nam wiele do myślenia i wielu z nas zmieniło tryb życia, doceniając otoczenie i ekologiczny sposób życia. To spowodowało zwiększenie zainteresowania ogrodami. Do największych naszych wyzwań należy teraz dotarcie do wielu nowych ogrodników amatorów z wiedzą o upra - wach oraz stworzenie pro - duktów bezpieczniejszych i łatwiejszych w użyciu. Jakie cele udało się Państwu zrealizować w minionym i 2020 roku? Na co położy - liście Państwo szczególny nacisk? Czy pandemia koro - nawirusa miała wpływ na rewizję strategii biznesowej TAMARK? W.K.: Naszą działalność w ciągu ostatnich dwóch lat mogę przyrównać do jazdy kolejką górską. Początkowo musieliśmy bardzo ograniczyć i zweryfikować produkcję, po czym po kolejnych obostrze - niach i zamknięciach handlu, staraliśmy się nadążyć za niesamowitymi wzrostami popytu. W ostatnich latach rozwinę - liśmy serię produktów Tar - get Natural, w obrębie któ - rej znajdują się produkty dla użytkowników nieużywają - cych tzw. chemii Paweł Ficek, dyrektor dystrybucji i marketingu oraz Cyprian Lipiec, dyrektor rynku Nagroda Złoty Medal 2021 za nawozy z mączką bazaltową

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz