LIDER BIZNESU 2/2022

30 Roboty koszące na fali wznoszącej Mogłoby się wydawać, że wciąż dość wysokie ceny kosiarek robotycznych stanowią skuteczną zaporę dla dynamicznego rozwoju tego rynku. Tymczasem, jak podają analitycy agencji informacyjnej, ich sprzedaż na świecie notuje dwucyfrowe wzrosty. W ub.r. przekroczyła już 1,975 mld dol., a do 2027 r. ma zwiększyć się do 3,930 mld dol. z 6377, rosnąc w średniorocznym tempie wynoszącym 12,5%! Z artykułu dowiesz się m.in .: ü Jakie czynniki mają wpływ na kon - dycję rynku robotów koszących ü Jak rozwija się on w różnych regio - nach świata ü Jakie innowacyjne rozwiązania w tym segmencie oferują produ - cenci W  erze pandemii ogrody są ulubioną rozrywką milionów ludzi, którzy nie szczędzą pieniędzy na ich upiększanie, co przekłada się na dynamiczny wzrost popytu na zrobotyzowane urządzenia koszące. Według analityków Arizton coraz większe znaczenie este - tyki ogrodu jest i w ciągu najbliższych lat najpewniej pozostanie fundamentem ich lawinowo rosnącej sprze - daży. Ostatnio pojawiły się obawy, że turbulencje w świa - towym łańcuchu dostaw i nowe fale pandemii mogą poważnie zaszkodzić temu rynkowi, jak kategorii narzędzi ręcznych czy nawozów. Póki co jednak producenci oferu - jący robotyczny sprzęt koszący są w stanie spełnić oczeki - wania klientów biznesowych i konsumentów. ROBOTYCZNE ROSZADY Agencja Allied Market Research donosi, że największe udziały w sprzedaży robotów koszących mają póki co Stany Zjednoczone – z wynikiem przekraczającym sumę TEKST: Marcin Fajerski ZDJĘCIA: AdobeStock GARDEN BIZNES 196,6 mln dol., ale już za 5 lat to Chiny, będące drugą co do wielkości gospodarką świata, mają w tej dziedzinie przejąć plastron lidera z wynikiem 263,5 mln dol. i rok - rocznymi wzrostami wynoszącymi niemal 12%. Ważnym rynkiem zbytu dla kosiarek robotycznych pozo - stanie też Japonia i Kanada ze średnioroczną stopą wzrostu 10% utrzymującą się aż do 2027 r. W Europie w tej kategorii nadal prym będą wiodły najprawdopodobniej Niemcy z rok - rocznymi wzrostami wynoszącymi nieco ponad 9%. Nie tylko jednak wśród naszych zachodnich sąsiadów roboty cieszą się dużym powodzeniem. Firma badawcza Grand View Research ustaliła, że obecnie cała Europa generuje ponad 30% świato - wych dochodów w sprzedaży robotycznych urządzeń koszą - cych. Co więcej, udział krajów Starego Kontynentu w rynku systematycznie się zwiększa, czemu sprzyja m.in. dążenie Europejczyków do ograniczania emisji zanieczyszczeń powie - trza i rosnąca popularność inteligentnych rozwiązań pozwa - lających zwiększyć wizualną atrakcyjność ogrodu.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz