LIDER BIZNESU 2/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 31 GARDEN BIZNES CAŁY OGRÓD W ZASIĘGU RĘKI Dariusz Kaproń ekspert marki GARDENA Roboty koszące GARDENA obecne są na rynku od po - nad 10 lat. W 2015 r. GARDENA wprowadziła Smart System wraz z aplikacją, którą z dowolnego miejsca można sterować praktycznie całym ogrodem – robo - tami koszącymi, systemami nawadniania itp. Od teraz system ten został rozbudowany o technologię LONA Intelligence. Umożliwia ona nawigowanie i śledzenie kosiarki na bieżąco oraz mapowanie ogrodu. Obecne modele wyposażone są dodatkowo w żyroskop, kom - pas, akcelerometr, GPS, a także w wydajniejszy proce - sor i infrastrukturę chmurową Big Data. Zebrane dane będą użyte do optymalizacji koszenia trawnika. WYGODA I OSZCZĘDNOŚĆ CZASU Łukasz Wiliński specjalista ds. technicznych STIGA Sp. z o.o. Roboty koszące zyskują coraz większe zainteresowanie w różnych segmentach rynku. Od odbiorców posiada - jących domy z ogrodami małymi, średnimi i dużymi, po organizacje sportowe, właścicieli dużych terenów zieleni. Tak naprawdę każdy zainteresowany robotami koszącymi ma dla siebie inne priorytety, a w STIGA staramy się odpo - wiedzieć na wszystkie potrzeby ogrodników. Korzystając z najnowszych technologii, potrafimy sprawić, że nasze produkty są w dużej mierze bezobsługowe – od ładowania do dokładnego harmonogramu koszenia. Po przygotowaniu – mówiąc w uproszczeniu – mapy, mamy praktycznie wszystko za sobą. Oprócz wygody jest to też niesamowita oszczędność czasu, którego w dzisiejszych szybkich czasach mamy coraz mniej. A gdy relaks pochło - nie nas mocno, nie musimy martwić się nawet o opady deszczu. Wszystko dzięki odpowiednim czujnikom. Nieustannie pracujemy nad ciągłym rozwojem i udosko - nalaniem naszych urządzeń, opracowujemy nowe techno - logie, które docelowo jeszcze bardziej ułatwią korzystanie z robotów koszących. W najbliższej przyszłości będą mogli się o tym przekonać wszyscy, ponieważ najnowsze rozwią - zania zostaną zaprezentowane w autonomicznym, pracu - jącym bez przewodu ograniczającego robocie STIG-A. To będzie prawdziwa rewolucja w tym segmencie urządzeń. WEDŁUG POTRZEB Z danych ResearchAndMarkets wynika, że konsumenci zarówno w krajach Ameryki Północnej, jak i Europy naj - chętniej kupują roboty przeznaczone do koszenia nie - wielkich trawników. Europejczycy wybierają te jednostki częściej przeważnie ze względu na niedużą powierzchnię trawnika w podmiejskich ogródkach. Nieco wolniej rośnie zapotrzebowanie na autonomiczne kosiarki przezna - czone do pielęgnacji trawników o powierzchni przekra - czającej 500 i 1000 m². Na ich zakup częściej decydują się zarządcy terenów rekreacji i obiektów sportowych, którym zależy na optymalizacji kosztów pracy, a także na cichych i niskoemisyjnych rozwiązaniach. Należy podkreślić, że stacjonarne placówki handlowe pozostają wiodącym kanałem detalicznej dystrybucji robotów koszących, a wzrost jego udziałów ma utrzymy - wać się na poziomie 11,6% rok do roku w ciągu kilku nad - chodzących lat według prognoz Allied Market Research. Spora część tortu sprzedaży kosiarek robotycznych należy do sieci dilerskich, szczególnie w Stanach Zjednoczonych; ale sklepy sprzętowe i ogrodnicze również mogą pochwa - lić się satysfakcjonującymi wynikami ze względu na kom - petentną obsługę kupujących. NAJWAŻNIEJSZY JEST CZAS Mariusz Czarnocki menadżer produktu maszyny ogrodnicze Aries Power Equipment Sp. z o.o. – generalny dystrybutor maszyn i urządzeń Honda w Polsce Roboty koszące cieszą się coraz większym zaintereso - waniem, co potwierdza rekordowo wysoka ich sprzedaż w ubiegłym roku. Niezaprzeczalną zaletą robotów jest ich samodzielność i w konsekwencji czas, który ich użytkowni - cy odzyskują i mogą przeznaczyć na inne aktywności. I to jest ważna kwestia, ponieważ dla większości użytkowni - ków czas jest wartością bezcenną. Roboty koszące są tak - że coraz lepiej dostosowane do nowoczesnego stylu życia i do pokolenia korzystającego z rozwiązań elektronicznych obsługujących różne urządzenia za pomocą smartfona. W takie właśnie udogodnienia są wyposażone roboty Honda Miimo 40/70 Live sterowane za pomocą aplikacji Mii –Monitor, komunikujące z siecią GSM i współpracują - ce z aplikacją Alexa działającą m. in. na urządzeniach Echo Amazon oraz Miimo 3000 zarządzany za pomocą aplikacji na smartfon oraz technologii Bluetooth.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz