LIDER BIZNESU 2/2022

44 POZIOM WYŻEJ owoców? Trochę strach o tym myśleć. Choć w nie tak odle - głych czasach słabej gospodarki i jeszcze słabszego zaopa - trzenia sklepów, drzewa owocowe były cenne – wnosiły wkład w aprowizacyjną niezależność ich posiadaczy. Czasem stojąc w miejscu ogól - nodostępnym, stano - wiły dobro powszechne osiedlowej wspólnoty. Mimo iż o ich wkładzie w bioróżnorodność nikt poza przyrodnikami nie słyszał. Ałycze, derenie, morwy nie były więc bio - cenotyczną domieszką, a źródłem półproduktów do wytwarzania kompo - tów, galaretek, dżemów. O ulęgałki nie toczyły się sąsiedzkie spory na miarę sien - kiewiczowskich bohaterów; rodziny Rzędziana i Jaworskich („Owóż jak ją Jaworscy trzęsą, to i nasze gruszki opadają, a dużo idzie na miedzę. Oni tedy powiadają,że te, co na mie - dzyto ich...”).Raczej przeciwnie,współpraca sąsiedzka rozcią - gała się od zbieractwa przez przetwórstwo aż do konsump - cji. Niezależnie jaki stan skupienia przyjmował ostateczny produkt... Sadzone dziś grusze drobnoowocowe (Pyrus cal - leryana) mimo łudzącej nazwy nie mają wiele wspólnego ani z dziełami Sienkiewicza, ani Mickiewicza („...a wszystko przepasane jakby wstęga, miedzą zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą”), choć też pochodzą ze wschodu, tyle że Dalekiego Wschodu. Drobność ich owoców, niezmienne piękno kwiatów zebranych w kilkukwiatowe baldachogrona i duża odporność na miejskie zanieczyszczenia robią wraże - nie.Wszystko to sprawia, że coraz częściej spotykamy grusze drobnoowocowe w miastach. Jabłonie ozdobne, nazywane też rajskimi jabłoniami, dotrzymują tempa gruszom. Pod względem botanicznym to przede wszystkim krzyżówki pochodzące od jabłoni niskiej (Malus pumila), purpurowej (M. purpurea), kwiecistej (M. floribunda) i jagodowej (M. bac - cata). Wszystkie rajskie jabłonie należą do najpiękniej kwit - nących drzew, a właści - wie drzewek, bo rzadko przekraczają wysokość 5 m. Ozdobne, drobniutkie owoce są jadalne, ale na surowo nie przedstawiają zbyt wysokich walorów kulinarnych. Są zwykle żółte, pomarańczowe lub czerwone i przez swoje rozmiary chętniej zja - dane przez ptaki. Niepo - kojące może być to, że rajskie jabłuszka wypierają z miast starzejące się egzem - plarze jabłoni odmian historycznych, zwanych potocznie starymi odmianami. Są czasem rekomendowane jako nasa - dzenia kompensujące usuwanie egzemplarzy odmian histo - rycznych. JESIEŃ Mieszkańcom Żoliborza nie jest łatwo pielęgnować tra - dycje sąsiedzkich owocobrań. Zdaniem sąsiedzkiej grupy Owocowe Sady Żoliborskie urząd dzielnicy utrudnia pie - lęgnowanie dziedzictwa kulturowego, które odznaczyło się nawet w nazwie osiedla. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że projektantka osiedla, Halina Skibniewska, już w drugiej połowie lat 60. zaplanowała zachowanie zieleni dawnych sadów jako elementu kompozycyjnego i funk - cjonalnego układu osiedla. W kolejnej dekadzie zabieg zachowywania na nowopowstających osiedlach całych sadów w charakterze zieleni rekreacyjnej osiągnął skalę Słynny jest japoński zwyczaj podzi - wiania urody kwiatów wiśni piłkowa - nej, a ma on swoje podłoże w tylko trochę mniej znanej tradycji podzi - wiania kwiatów moreli japońskiej

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz