LIDER BIZNESU 2/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 51 koszeniu trawników. Ludzie przestaną wysiadywać całymi dniami, więc i koszt sprzątania będzie mniejszy. Jednak czy tak jest naprawdę? Czy warto wydawać setki tysięcy złotych na coś, co nikomu się nie przyda, z czego nie ma absolutnie żadnego pożytku? SZARA EMINENCJA To tylko kilka pytań w tym mocno złożonym temacie. Czy beton sam w sobie to hit czy kit? Dlaczego jest tak niezwy - kle popularny? Na czym polega jego fenomen? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Przecież projekty rewitalizacji są przez kogoś wymyślone, zaakceptowane, wprowadzone i wyko - nane. Moim skromnym zdaniem przede wszystkim chodzi o brak polotu i finezji u osób wykonujących projekt. Ponie - waż niełatwo wymyślić coś oryginalnego, zielonego, speł - niającego wiele różnych funkcji naraz i do tego zmieścić się wkosztach.I wtedywłaśnie wchodzi on: jego wysokość beton. W różnych odsłonach oczywiście, takich jak: kostka brukowa, betonowe kosze, donice na drzewa, fontanny o mniej lub bar - dziej oryginalnym wyglądzie, betonowe rzeźby i oczywiście mój ulubiony hit: pomniki, zwłaszcza drzew. Przecież pomnik drzewa nie potrzebuje pielęgnacji jak starodrzewy. Kolejnym powodem, dla którego nagminnie wykorzystuje się beton, to łatwość ułożenia różnego rodzaju elementów, jak: krawężniki, ścieżki, opaski betonowe i inne elementy małej architektury. Do tego dochodzi jeszcze odporność na zniszczenia, łatwość konserwacji i długi czas, w którym można użytkować tak zro - bione miejsce–bez konieczności prac remontowych. Prostym wydaje się wniosek,że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Inwestycja w beton może i nie jest najtańsza, ale starcza na wiele długich lat. DROBNYMI KROKAMI Długie lata nikt nie protestował przeciw takim projektom lub protesty były tak ciche, że nie odnosiły żadnych skutków. Na szczęście świadomość ekologiczna wśród ludzi wzrasta z każdym rokiem. Dodatkowo większe miasta zaczęły wpro - wadzać konsultacje społeczne i próbują drobnymi krokami naprawiać błędy poprzedników, którzy wyrazili zgodę na tak drastyczne i bezsensowne zmiany w ekosystemie miast. Tak naprawdę kilka lokalnych podtopień i małe lub więk - sze zalanie miast po intensywnych deszczach uświadomiły ludziom, jak zabetonowanie wszystkiego wpływa na środo - wisko. Parki, tereny zieleni, trawniki, małe lasy to nie tylko miejsca odpoczynku dla ludzi i zwierząt czy zielone płuca miast… To także tereny pozwalające odprowadzić nadmiar wody deszczowej wprost do gruntu.Wprzypadku betonu jest to niemożliwe. Kanalizacja deszczowa, o ile istnieje, nie jest w stanie odebrać nadmiaru wody lub odprowadza ją wzasa - dzie nie wiadomo gdzie. Skutek jest taki, że wody gruntowe opadają i następuje brak wody w studniach, stawach, zale - wach i innych zbiornikach retencyjnych. W miastach trzeba wyraźnie i głośno powiedzieć „nie!” takim pomysłom.Wzrost temperatury w miastach, brak cienia i schronienia dla wielu stworzeń, które muszą szukać innych miejsc dobrych do zamieszkania, to dodatkowe przyczyny, dla których trzeba powstrzymać betonowanie wszystkiego, co się tylko da. Z KORZYŚCIĄ Czy beton to samo zło? Czy jest w nim chociaż krzta dobra? Nie można tak demonizować tego tematu. Przecież wszystko stosowane z umiarem może być dobre. Idealnym przykładem mogą być nowoczesne ogrody, które dzięki galanterii betono - wej mogą nabrać wspaniałego charakteru. W związku z roz - wojem technologii bez problemu można stworzyć z betonu imitację desek, kocich łbów, kolorowych płyt na taras czy schody.Ładne rzeźby,poidła dla zwierząt i ptakówmogą łatwo się wtopić w dobrze zaprojektowany ogród. Zaletą takich rze - czy– oczywiście pod warunkiem, że nie ma ich w nadmiarze –jest ich wytrzymałość.Ogród taki robi się z reguły raz na całe życie! Betonowe graniczniki wkopane w ziemię mogą działać jak bordery i chronić przed rozprzestrzenianiem się inwazyj - nych roślin takich jak bambus. Wszystko jednak musi mieć swoje granice. Beton i jego wytwory mają być uzupełnieniem wystroju, a nie jego podstawą. To samo dotyczy donic betonowych,które stały się niezwykle modne na tarasach. Pomijam fakt, że są niezwykle ciężkie i stanowią obciążenie dla konstrukcji, ale to inwestycja na długie lata. Łatwo je przemalować, nadając im nowy i nie - powtarzalny „look”. Na szczęście ludzie odchodzą od stawiania gigantycznych betonowych ogrodzeń, wysokich podmurówek pod płoty czy krasnali. Zmienia się postrzeganie naszego otocze - nia. Ludzie wreszcie dostrzegają potrzebę zmian, głośno o tym mówią i działają. Prywatni przedsiębiorcy korzystają z usług architektów zie - leni,tworząccoświęcej niżtylko parkingi.Wbiurachpowstają wertykalne ogrody czy zielone zakątki, gdzie można się zre - laksować podczas przerw w pracy. Pozostaje czekać na decy - zję władz wielu miast i mieć nadzieję,że pochylą się nad tym problemem i postarają się naprawić błędy. POZIOM WYŻEJ

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz