LIDER BIZNESU 2/2022

58 Capel Manor – siła różnorodności Historia miejsca sięga aż XIII w., ale jego najbardziej interesujący czas roz - poczyna się w roku 1958, gdy posiadłość zostaje przekazana w ręce Sto - warzyszenia Księgowych. Kolejne lata potwierdziły słuszność takiej decyzji. Jak się okazuje, przełamywanie schematów i łączenie kompetencji z pozoru odległych dziedzin przynieść może nadspodziewanie dobre rezultaty. TRENDY TEKST i ZDJĘCIA: Tomek Ciesielski Fundacja Fractal/Arena Krajobrazu W  1960 r. pieczę nad zielenią blisko 6-hektarowej posiadłości sprawowali tylko dwaj ogrodnicy. Początek przekształcania Capel Manor zaczyna się w roku 1968, kiedy to lokalna ogrod - niczka Frances Perry zapoczątkowała kampanię na rzecz przekształce - nia tej posiadłości w szkołę ogrodniczą. Idea otwartych, publicznych ogrodów stała u podstaw tego projektu. Wartą podkreślenia ciekawostką jest fakt, że Frances Perry była pierw - szą kobietą, która w 1968 r. zasiadła we władzach Królewskiego Towa - rzystwa Ogrodniczego, co z dzisiejszej perspektywy wydaje się być co najmniej zaskakujące. W ROZKWICIE Na pierwszy rok kursóww„Centrum Edukacji Ogrodniczej Capel Manor” obejmujących ogólne zagadnienia związane z uprawą ogrodów zapi - sało się wtedy 15 studentów. W roku 2019 było ich blisko 3 tys. Już po

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz