Lider biznesu 2/2023

50 Nr 2/2023 Istniejewiele rodzajówmieszanek nasionna łąki kwietne, awybór odpowiedniego składu gatunkowego zależy od wielu czynników. Są to: lokalizacja, warunki glebowe, klimat, preferencje estetyczne i cel założenia łąki. TEKST i GRAFIKA: Fundacja Kwietna POZIOM WYŻEJ W ybór odpowiedniej mieszanki nasion na łąki kwietne zależy od kilku czynników. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę stanowisko, na którym ma rosnąć łąka, czyli typ gleby i położenie, ponieważ różne gatunki roślin będą rosnąć w różnych warunkach. Innym ważnym aspektem jest cel założenia łąki — określone nasiona zastosujemy, jeśli potrzeba oszałamiającego efektu, dostarczenia pożytku dla pszczół czy roślin kwitnących do celów leczniczych lub jako zioła kuchenne. O wyborze łąki może też decydować budżet — najtańsze są łąki kwietne z roślin uprawnych, a najbardziej ekskluzywne te z gatunków rodzimych naturalnie występujących wpolskiej sza - cie roślinnej. ŁĄKI KWIETNE INSPIROWANE NATURĄ Najkorzystniejsze środowiskowo i najłatwiejsze w utrzymaniu są łąki kwietne, których skład gatunkowy oparty jest na zbioro - wiskach roślinnych charakterystycznych dla polskich warunków klimatycznych. Mieszanki nasion stworzone z gatunków rodzi - mych są nie tylko najbardziej odporne i mało wymagające, ale też najkorzystniejsze środowiskowo. Zbiorowiska te tworzą przede wszystkim byliny i rośliny dwu - letnie, które charakteryzują się rozbudowanymi systemami Mieszanki nasion na łąki kwietne – fakty i mity korzeniowymi. Dzięki temu takie łąki radzą sobie z przejścio - wymi deficytami wody, a jednocześnie w czasie ulewnych desz - czów działają jak naturalne gąbki. Łąki odtwarzające naturalne siedliska są też najlepszym wsparciem dla zapylaczy, ptaków i innych zwierząt. Takie łąki wymagają jednak sporo cierpliwości, ponieważ wiele gatun - ków zaczyna intensywne kwitnienie dopiero w drugim sezo - nie po wysiewie. Są też najdroższe ze wszystkich rodzajów łąk kwietnych. Możemy wyróżnić kilka zbiorowisk typowych dla polskich warunków, na których wzorowane są wieloletnie rodzime łąki kwietne. #ŁĄKI ŚWIEŻE są najczęściej spotykanymi półnaturalnymi i antropogenicz - nymi zbiorowiskami łąkowymi. Są to jednak zbiorowiska ubogie florystycznie, użytkowane są jako łąki kośne lub pastwiskowe. Półnaturalne łąki świeże spotykamy na glebach żyznych lub średnio żyznych, umiarkowanie wilgotnych, głównie mine - ralnych. Są to zwykle gliniaste i piaszczysto-gliniaste gleby brunatne, niekiedy brunatniejące mady lub dobrze nawożone nawozami wapiennymi gleby bielicoziemne. Cechują się one optymalnymi stosunkami wodnymi i powietrznymi. Gatunkami kwitnącymi charakterystycznymi dla takich łąk są

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz