Lider biznesu 2/2023

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 51 POZIOM WYŻEJ bylinyz rodzin selerowatych,jak np.marchewzwyczajna,barszcz zwyczajny oraz bobowatych, jak np. komonica zwyczajna czy koniczyny. Bardzo często występuje na nich bodziszek łąkowy, świerzbnica polna, dzwonek rozpierzchły i złocień właściwy. #MURAWY KSEROTERMICZNE to ciepłolubne zbiorowiska o charakterze stepowym wystę - pujące na suchym podłożu o odczynie zasadowym, zasobnym w wapń.Występują wmiejscach o dużym nasłonecznieniu, przy ekspozycji południowej, przy wysokich temperaturach powie - trza i gleby. Typowym podłożem są gleby piaszczyste, kamieniste, suche o odczynie zasadowym lub obojętnym.Wśród gatunkówkwitną - cych charakterystycznych dla muraw kserotermicznych wymie - nia się m.in. chaber driakiewnik i nadreński, dzwonek skupiony, goździk kartuzek, przelot pospolity, przetacznik kłosowy, przytu - lię białą, sparcetę siewną czy rozchodnik ostry. #ŁĄKI RUDERALNE to zbiorowiska roślinne, które rozwijają się na terenach ruderal - nych,czyli na miejscach porzuconych przez człowieka,takich jak nieużytki, skarpy przydrożne, przytorza czy zarośla. Charakteryzują się one ubogą i zanieczyszczoną glebą oraz niską roślinnością drzewiastą. Łąki ruderalne mają duże zna - czenie ekologiczne ze względu na ich funkcje ekosystemowe, takie jak ochrona przed erozją gleby czymagazynowanie węgla. Intensywnie kwitnące gatunki charakterystyczne dla łąk rude - ralnych to m.in.: cykoria podróżnik, wrotycz pospolity,żmijowiec zwyczajny,mydlnica lekarska, jaskier polny czy ostrożeń polny. Uzupełnieniem trwałych łąk wieloletnich są inspirowane naturą jednoroczne kwiaty polne. To gatunki kolorowych chwastów segetalnych oryginalnie związanych z krajobra - zem rolniczym. Charakteryzują się szybkim wzrostem i kwit - nieniem, a także łatwo adaptują się do zmieniających się warunków środowiskowych. Wiele gatunków kwiatów polnych pełni ważne funkcje eko - logiczne, takie jak zwiększanie bioróżnorodności, pożytek dla zapylaczy czy magazynowanie węgla w glebie. Kwiaty polne wzbudzają pozytywne emocje, kojarzą się z siel - skim wielkim krajobrazem.Wśród typowych gatunkówmożemy wymienić tu mak polny, chaber bławatek, kąkol polny, rumian polny,rumianek pospolity,nagietek polny czy ostróżeczkę polną. ŁĄKI KWIETNE Z OZDOBNYCH ROŚLIN OBCEGO POCHODZENIA Nie są to typowe łąki,a tak zwane disco łączki.Ozdobne,obraz - kowe łąki kwietne tworzą gatunki,które nie występują natural - nie na terenie Polski. Przeważnie pochodzą z krajów śródziem - nomorskich lub Ameryki Północnej, skąd zostały sprowadzone ze względu na ciekawy wygląd bądź właściwości. Takie łączki są uniwersalne, wabią niektóre zapylacze i mogą być odporne na suszę. Ozdobne łąki kwietne to niemal wyłącz - nie rośliny jednoroczne, których trwałość kończy się wraz z końcem sezonu wegetacyjnego. W kolejnym roku taką łąkę należy założyć od nowa. Kwiaty w intensywnych kolorach wzbudzają zachwyt i przycią - gają uwagę, dlatego często możemy je zobaczyć na etykietach i w reklamach łąk kwietnych.Niestety ładne obrazki bardzo czę - sto wprowadzają w błąd, o czym można przekonać się, porów - nując skład gatunkowy ze zdjęciem z etykiety. Wśród najczęściej spotykanych gatunków ozdobnych disco łączek znajdują się kosmos podwójnie pierzasty, nachyłek dwu - barwny, smagliczka nadmorska,maczek kalifornijski i żmijowiec babkowaty bądź grecki. MIODODAJNE ŁĄKI KWIETNE Z ROŚLIN UPRAWNYCH To tak zwane łąki rolnicze. Tworzą je głównie rośliny użytkowe, które wysiewa się oryginalnie na terenach rolniczych jako poje - dyncze gatunki w celu produkcji żywności, pasz dla zwierząt czy w przemyśle. Kilku, kilkunastogatunkowe kompozycje takich roślin dobrane w odpowiednich proporcjach mogą pełnić funkcję miododaj - nych łąk kwietnych. Sieje się je np. jako pożytek dla pszczół, ponieważ wiele z gatunków uprawnych produkuje ponadprze - ciętne ilości nektaru i pyłku. Dużą zaletą mieszanek nasion zgatunkówuprawnych jest ich cena—to powszechnie dostępne i tanie nasiona. Nawet biorąc pod uwagę wyższą normę wysiewu, wciąż koszt takiej mieszanki będzie znacznie niższy niż profesjonalnych nasion na łąkę kwietną. Siejąc takie mieszanki, trzeba mieć jednak na uwadze bardzo intensywny, niezahamowany wzrost roślin uprawnych, który może przysporzyć problemów przy pie - lęgnacji, np. koszeniu. Przykładowe gatunki, które można spotkać w miododaj - nych mieszankach, to słonecznik zwyczajny, facelia błę - kitna, ogórecznik lekarski, len zwyczajny, gryka zwyczajna czy lucerna siewna. NIEPOKOJĄCE ŁĄKI KWIETNE Łąki kwietne z natury powinny być pożyteczne i mało kłopo - tliwe.Niestety dostawcy nasion pod nazwą“Łąki kwietne”lokują różnorodne produkty. Często skład mieszanek nasiennych dyk - tują względy ekonomiczne. Motywacją jest stworzenie mieszanek z tanich komponentów, których cena ma być atrakcyjna dla klienta końcowego,który nie posiadając odpowiedniej wiedzy, może skusić się na takie “oka - zje”.W tym przypadku taniej zazwyczaj oznacza gorzej. Można spotkać na rynku produkty,które w swoim składzie zwie - rają przede wszystkim trawy (czasem nawet 97%). Takie mie - szanki są tanie, ale ich użycie zakończy się tym,że na obsianym terenie zostanie tylko i wyłącznie trawa. Kolejnym często stosowanym zabiegiem jest dodawanie w nadmiernej ilości tanich komponentów gatunków rol - niczych, m.in. różnych roślin bobowatych i poplonowych. Są to gatunki tanie w produkcji i zazwyczaj wykazujące intensywny wzrost. Ich wprowadzenie do mieszanek z udziałem mniej ekspansywnych roślin może zakończyć się tym, że jeden gatunek z mieszanki zdominuje cały obsiany obszar. Niepokoi również fakt, że w niektórych mieszankach nasiennych można spotkać dodatek gatun - ków inwazyjnych. Minął już czas, kiedy można było kupić mieszanki z nawłocią kanadyjską, ale niektórzy producenci nadal stosują dodatki łubinu trwałego, który mimo atrakcyjnego wyglądu jest zagro - żeniem dla rodzimych gatunków roślin. Podsumowując, wybierając mieszankę nasion na łąki kwietne, należy uważać na skład mieszanki, jakość nasion, wymagania glebowe, zalecenia producenta oraz cenę, aby uzyskać pożą - dane efekty i uniknąć niepotrzebnego rozczarowania. <

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz