LIDER BIZNESU 3/2021

14 raport Rynek utrzymania zieleni miejskiej Jak podaje Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, w naszym kraju rocznie umiera od 45 do nawet 50 tys. ludzi w związku z zanieczyszczeniem powietrza, co stanowi ok. 12% zgonów w Polsce ogółem. Oczywiście dotyczy to naj- częściej obszarów zurbanizowanych o większym wpływie zanieczyszczeń na zdrowie. Receptą na zmianę tej sytuacji jest zakładanie i właściwa konserwacja miejskiej zieleni: parków, lasów, zieleńców czy zielonych klinów. – Rośliny są bowiem barierami, filtrami i depozytorami zanieczysz- czeń powietrza – wyjaśnia dr inż. Marta Lisiak-Zielińska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W  kwestii zakładania zielonych obszarów i ich utrzymania Europa ma jeszcze wiele do zrobienia – z Polską na czele. Bazując na stężeniach pyłu zawieszonego, Światowa Organizacja Zdrowia WHO zaliczyła 23 miasta w naszym kraju do 50 najbardziej zanieczyszczonych obszarów Sta- rego Kontynentu! Na szczycie listy znalazł się Kraków, Z raportu „Miasta Przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy” wynika, że do 2050 r. aż 75% światowej populacji będzie mieszkać na obsza - rach miejskich. W związku z tym zakładanie i odpowiednie utrzymanie terenów zieleni miejskiej staje się coraz ważniejszym wyzwaniem dla miast. Tekst: Marcin Fajerski, Zdjęcia: Pexels ex aequo z włoskim Mediolanem. Niestety w niechlub- nym rankingu nie zabrakło mniejszych miast, wśród któ- rych znalazł się m.in. polski Godów. Jak podaje HUGSI, w 2019 r. w skali glo- balnej można dostrzec niewielkie zmniej- szenie się powierzchni terenów zieleni miejskiej o 0,01% w porównaniu do 2018 r. Niemniej jednak w krajach Europy i Ameryki Północnej można dostrzec pozytywny trend realizacji nowych zielo- nych inwestycji raport wydania

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz