LIDER BIZNESU 3/2021

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 15 Ile zieleni w mieście Z danych Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów wynika, że choć sytuacja ta zaczyna się zmieniać, to do ideału jeszcze wiele nam brakuje. Obecnie średni udział terenów zieleni w dużych polskich aglomeracjach wynosi 52%. Najwyższym udzia- łem zieleni w powierzchni miasta mogą poszczycić się aktualnie: Koszalin, Zielona Góra, Kielce, Dąbrowa Górni- cza oraz Bielsko-Biała. Najniższe wartości natomiast obserwuje się w Opolu – 25,2%, Kaliszu – 28,1%, Białymstoku – 35,1%, Lublinie – 36%, Gdańsku – 40,1% oraz weWrocławiu – 40,9%. Warto dodać, że najwięk- sze polskie miasta: Kraków orazWarszawa odznaczają się war- tościami udziału terenów zieleni powyżej średniej krajowej. Ryc. 1. Top 5 miast Polski z na jwiększym udziałem zieleni w powierzchni miasta Źródło: Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów IRMiR 2020 Wymagania rynku rosną Maciej Konieczny dyrektor handlowy AL-KO Kober Sp. z o.o. Rynek komunalny wy- daje się być w rozkwicie ze względu na coraz to większe proekologiczne nastawienie mieszkańców, a co za tym idzie większą skłonność do inwestowa- nia w zieleń miejską. Wie- rzymy, że po chwilowym zawirowaniu z powodu pandemii ten trend się tyl- ko umocni. Budżety firm komunal- nych nie są z gumy i tradycyjnie już głównym kryterium zakupu jest niezawodność sprzętu w połączeniu z roz- sądną ceną. Dlatego coraz częściej wybierane są produk- ty mniej oczywistych, a solidnych dostawców takich jak np. AL-KO. Ostatnio obserwujemy zwiększone zainteresowanie roz- wiązaniami bezemisyjnymi, ponieważ często lokalne wy- magania zmuszają firmy komunalne do zakupu maszyn akumulatorowych, które nie emitują spalin ani hałasu – tak więc coraz częściej właśnie bogata oferta ekologicznych rozwiązań staje się głównym kryterium wyboru partnera do zakupu wyposażenia. Na pewno warto zwrócić uwa- gę na rodzinę maszyn akumulatorowych Power Flex®. To nowoczesny, bogaty i kompletny system 42-wolto- wych maszyn akumulatorowych, zawierający m.in. wy- jątkowy system AL-KO Multitool MT 42 Li – z wymienny- mi końcówkami, który świetnie sprawdzi się w terenie. W każdym wymagającym ciszy środowisku sprawdzą się potężne kosiarki AL-KO Power Flex 4757 Li, dostępne w wersji z napędem i bez.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz