LIDER BIZNESU 3/2021

6 lider trendów Najlepszym wyznacznikiem dynamiki rynku ogrodniczego w Polsce i jego motorem napędowym są innowacje! Dla- tego, aby je promować i wyróżnić najbardziej oryginalne pomysły i nowatorskie rozwiązania na rynku kreujące trendy, Lider Biznesu – Ogrodniczy Magazyn Branżowy w każdym wydaniu przyznaje certyfikat Lidera Trendów. Czekamy na Wasze zgłoszenia! Poprzednie wyróżnienia Lidera Trendów trafiły do firmW.Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Na- sienne oraz FISKARS Polska. Trzeci certyfikat Lidera Trendów trafia do firmy Poltops za innowacyjny nawóz organiczny FERTILAN. Nawóz organiczny – ekoaktywator FERTILAN wytworzono z biomasy roślin bobowatych drobnonasien- nych oraz frakcjonowanej i mielo- nej, czystej, żywej wełny owczej! FERTILAN zawiera wysoką dawkę składników odżywczych: w tym azotu pochodzenia naturalnego, fosforu, potasu, wapnia, magnezu oraz innych mikroelementów potrzebnych do zdrowego wzro- stu roślin. Co więcej, składniki nawozu są uwalniane stop- niowo – do 6 miesięcy. FERTILAN dostarcza co najmniej 89% masy N ajlepszym wyznacznikiem dynamiki rynku ogrodniczego w Polsce i jego motorem napędowym są innowacje! Dlatego, aby je promować i wyróżnić najbardziej oryginalne pomysły i nowatorskie rozwiąza - nia na rynku kreujące trendy, Lider Biznesu – Ogrodniczy Magazyn Branżowy w każdym wydaniu przyznaje certyfikat Lidera Trendów. Czekamy na Wasze zgłoszenia! Poprzednie wyróżnienia Lidera Trendów trafiły do firm W.Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne oraz FISKARS Polska. Trze - ci certyfikat Lidera Trendów trafia do firmy Poltops za innowacyjny nawóz or - ganiczny FERTILAN. FERTILAN do pomidorów (ogórków, papryki, cukinii): 1 kg + 20% gratis! organicznej, wzbogacając glebę w cenne związki próch- nicowe. Nawóz umożliwia rozwój pożytecznych mikroor- ganizmów, a ponadto poprawia retencję wody i spraw- ność sorpcyjną gleby. Niweluje również efekty uboczne nawożenia mineralnego. Ekoaktywator poprawia struk- turę gleby, sprzyjając ukorzenieniu roślin. – Produkt firmy Poltops Sp. z o.o. jest innowacyjną odpowiedzią na coraz silniejszy trend EKO w polskim ogrodnic- twie – mówi Paulina Maniecka, dyrektor projektów GARDENIA i GREEN AREA SHOW. – Rów- nocześnie wyróżnia się wysoką jakością i ciekawą propozycją dla wszystkich hobbystów upra- wiających warzywa: pomidory, ogórki, paprykę i cukinię natu- ralnymi metodami. Bardzo cieszy nas fakt, że na polskim rynku poja- wia się coraz więcej tego rodzaju rozwiązań. Dlatego zapraszamy wszystkich naszych partnerów biznesowych do chwalenia się nowatorskimi produktami i przed- sięwzięciami, które będziemy pro- mować na łamach Lidera Biznesu i w naszych mediach! Poltops Sp. z o.o. poltops.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz