LIDER BIZNESU 3/2022

22 Nadchodzące ogrodnicze trendy Nowy sezon ogrodniczy to oczywiście nowe tren - dy i mody. Postpandemiczny świat zmienił swo - je myślenie i przyspieszył nadejście pewnych bardzo potrzebnych zmian. Zielona branża jest coraz bardziej świadoma, podobnie jak jej od - biorcy. Zainteresowanie ogrodnictwem nie wyka - zuje zwolnienia tempa, wręcz przeciwnie – trend jest nadal zwyżkowy. Z artykułu dowiesz się m.in.: ü Jakie rośliny ozdobne będą zyski - wać na znaczeniu na naszym rynku ü Dlaczego uprawy warzywne będą stawały się coraz bardziej popularne ü Jak może zmienić się zagospodaro - wanie powierzchni ogrodów w nie - odległej przyszłości RAPORT S tatystyki pokazują, że ogromny wzrost zaintereso - wania hobby ogrodniczym dotyczy przede wszyst - kim osób do 45. roku życia. Młodsze pokolenia są świadome zmian klimatu oraz faktu, że swoimi działa - niami mogą wpłynąć na warunki życia na Ziemi. Dlatego idea ogrodnictwa przyjaznego naszej planecie zyskuje na znaczeniu, czemu towarzyszy zmiana filozofii myśle - nia klientów i ich potrzeb. U źródła należy doszukiwać TEKST: Krzysztof Mielicki Zielone Pojęcie ZDJĘCIA: AdobeStock się niepewności o przyszłość wynikającej z pandemii i braku stabilności w produkcji oraz rezerwach żywności. Ludzie na nowo odkrywają rolę ogrodu, który pomaga im budować lepszą odporność, poprawiać zdrowie zarówno na poziomie fizycznym, jak i psychicznym. Użytkownicy ogrodów, balkonów, działek pracowniczych oczekują już nie tylko efektów wizualnych, lecz również wymier - nych korzyści w postaci plonów warzyw, owoców i ziół.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz