LIDER BIZNESU 3/2022

48 POZIOM WYŻEJ Rośliny drzewiaste przyjazne owadom zapylającym Owady, choć bardzo małe i często przez ludzi niezauważalne, są niezwykle istotnym ele - mentem środowiska naturalnego. Możemy im pomóc, sadząc rośliny dostarczające pokarm – nektar i pyłek. TEKST i ZDJĘCIA: Grzegorz Falkowski Związek Szkółkarzy Polskich D laczego pszczoły i inne owady zapylające są dla nas tak istotne? Bo aż 80% gatunków roślin w naszym kraju stanowią rośliny owadopylne. Oznacza to, że aby rośliny te wydały nasiona i owoce, muszą zostać odwiedzone przez zapylaczy. Szacuje się, że pszczołom zawdzięczamy co 3 kęs naszego pożywienia. Pszczoły są doskonałymi zapylaczami, dlatego ich obecność pozytyw - nie wpływa na stan gatunkowy szaty roślinnej, również w miastach. Pszczoły odwiedzają od 50 do 70% kwiatów. Rośliny są też zapylane przez tysiące innych gatunków owadów: chrząszczy, motyli dziennych i nocnych, mró - wek, os, much czy trzmieli, które wymagają ochrony. Ich Artykuł powstał we współpracy ze Związkiem Szkółkarzy Polskich. Szczegółowe informacje o roślinach i ich pro - ducentach można znaleźć na stronie e-katalogroslin.pl oraz zszp.pl fot. G.Falkowski-ZSzP Z artykułu dowiesz się m.in.: ü Dlaczego zapylacze są dla nasważne ü Dlaczego ostatnio obserwuje się wymieranie owadów zapylających ü Jakie drzewa i krzewy im sprzyjają praca nie jest może tak wydajna jak pszczół, ale nie mniej ważna dla produkcji nasion i owoców oraz dla zachowa - nia różnorodności biologicznej. NA RATUNEK ZAPYLACZOM Niestety, w ostatnich latach obserwuje się zwiększone wymieranie owadów zapylających, zwłaszcza pszczół. Przyczyn wymierania jest wiele. W Europie wśród „wino - wajców” najczęściej wymienia się pestycydy stosowane w czasie kwitnienia roślin, ale też zanikanie naturalnych pożytków oraz zanieczyszczenie środowiska. Popula - cje pszczół dziesiątkują choroby, osłabiają je też coraz

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz