LIDER BIZNESU 4/2021

22 Rozwój i wyzwania branży szkółkarskiej w Polsce Pod względem rozwoju technologicznego, powierzchni upraw, oferowanego asortymentu i jego jakości polskie gospodarstwa szkółkarskie stoją w Europie na bardzo wysokim poziomie, pomimo trudniejszych warunków produkcji związanych z pogodą. Z drugiej jednak strony umożliwia ona produkcję roślin odporniejszych na niskie temperatury, których poszukują odbiorcy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, a także krajów azjatyc- kich. Polskie rośliny ozdobne od lat szturmem podbijają także Europę Zachodnią, co umożliwia ich producentom poprawę warunków pracy, podniesienie płac oraz inwesty- cje w asortyment, nowe uprawy, automatyzację produkcji, a także skuteczny marketing oraz edukację przyszłej kadry. W ciąż trwająca pandemia koronawirusa wywarła kolosalny wpływ na każdy obszar życia i gospodarki w Polsce i na świecie. Choć krajowe sklepy i centra ogrodnicze w przeważającej większości stały się beneficjentem zmian nawyków konsumentów i zieloną wyspą w handlu detalicznym, nasze rodzime szkółki musiały sta - wić czoła wielu nieoczekiwanym wyzwaniom. TEKST: Marcin Fajerski, ZDJĘCIA: Pexels, Marcin Fajerski Coraz więcej rodzimych szkółek organizuje bowiem płatne staże oraz praktyki, starając się wyeliminować problemy w pozyskiwaniu wykwalifikowanych pracowników, z któ- rymi borykają się szkółkarze na całym świecie. CZAS NIEPEWNOŚCI W ub.r. w polskich gospodarstwach szkółkarskich początki pandemii COVID-19 pokryły się z okresem szczytu pro- dukcyjnego i sprzedażowego. W związku z niepewną przyszłością duża część odbiorców oferty szkółkarskiej wpadła w popłoch i anulowała wcześniej złożone zamó- wienia lub nawet całkowicie je wstrzymała. Dobra aura pogodowa, wysokie zainteresowanie ogrodnictwem raport wydania raport

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz