LIDER BIZNESU 4/2021

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 51 Łąki nie muszą także powodować nasi- lenia alergii u alergików. Dzikie kwiaty są przeważnie owadopylne, ich pyłek jest zbyt ciężki, żeby przemieszczać się z wiatrem. Ponadto zwiększają one różnorodność biologiczną, której brak jest jedną z głównych przyczyn alergii u mieszkańców miast jak Polska, który z roku na rok coraz bardziej odczuwa defi- cyt wody pitnej i ma jedne z najmniejszych zasobów wody w całej Unii Europejskiej. CZAS ZWALCZYĆ MITY Chciałbym się też rozprawić z kilkoma mitami, które krążą na temat łąk. Nie jest prawdą, jakoby „łąki kwietne zwięk- szały populację kleszczy”. Łąki kwietne mają w swym skła- dzie krajowe gatunki roślin kwitnących, a nie zawierając Alergicy docenią także rzadsze koszenie w przypadku łąk kwietnych. Czasami przeciwnicy łąk podnoszoną argument, że kiedy łąki kwietne utracą swoją atrakcyjność związaną z kwitnącym wieloma kolorami kawałkiem ziemi, to wtedy ich suche kwia- tostany mogą budzić niechęć części odbiorców związaną z ich estetyką. Trzeba natomiast pamiętać, że stają się wtedy atrakcyjnym źródłem pokarmu dla wielu gatunków pta- ków występujących w mieście, zapewniając im pożywienie w końcówce lata i na początku jesieni. Ponadto kwiatostany mogą być cennym bankiem rzadkich/krajowych gatunków roślin. Można także pozyskiwać z nich cenne nasiona. Dla- tego tak ważne są działania informacyjne i podnoszenie świa- domości ekologicznej społeczeństwa. OPŁACALNA INWESTYCJA Tych, do których nie trafiają argumenty proekologiczne, przekonuje bardzo często argument finansowy. Łąki kwietne obniżają koszty utrzymania terenów zieleni, przede wszyst- kim dzięki ograniczaniu koszenia oraz podlewania. Łąkę kosi się maksymalnie dwa razy w roku. To oszczędność nie tylko pieniędzy i czasu, ale także zdrowia. Coraz więcej badań mówi o wysokiej szkodliwości niefiltrowanych spalin z silni- ków kosiarek i dmuchaw spalinowych. Wiele z cech łąk może być przez nas akcentowanych. Możemy aktywnie zarządzać usługami ekosystemowymi, których one dostarczają. Przykładowo, jeśli chcemy, ż eby przyciągały więcej owa- dów, k tóre zapylą konkretne rośliny w n aszym ogrodzie lub zwiększyć ro lę łąki w retencji wody w danej lokalizacji, albo zwiększyć jej zdolność do wyłapywania pyłów, możemy to zrobić przez odpowiedni dobór mieszanki nasion. Także jeśli naszym celem jest jedynie osiągnięcie efektu wizualnego i chcielibyśmy, żeby nasza łąka pod domem miała określone kolory, możemy odwołać się do siły n asion. Przyznaję, że jako spo- łecz nikowi ostatnia opcja podoba mi się najmniej, ale i tak nasiona oraz łąka swoją pożyteczną pracę wykonają. w swym składzie gatunków traw i jednocze- śnie regulując stosunki wodn e, wpływają pozytywnie na ograniczanie w ystępo- wania populacji kleszczy, po przez tworzenie siedlisk niesprzyjaj ą- cych rozwojowi tych pasoży - tów. Łąki nie muszą także powo- dować nasilenia alergii u alergików. Dzikie kwiaty są przeważnie owado- pylne, ich pyłek jest zbyt ciężki, żeby przemieszczać się z wiatrem. Ponadto zwiększają one różnorod- ność biologiczną, której brak jest jedną z głównych przyczy n alergii u mieszkańców mi ast. Rośliny tworzące łąki wyt warzają także bakterio- i grzybobójcze fitoncydy.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz