LIDER BIZNESU 4/2021

50 poziom wyżej Łąki i pasy kwietne w miastach Siła nasion Przede wszystkim wspierają różnorodność biologiczną. Wysiewanie różnych gatunków traw i roślin kwitnących daje pożywienie i schronienie dla pożytecznej entomofauny, m.in. dla zapylaczy (pszczoły samotnice, motyle, trzmiele), a także dla ptaków i małych ssaków. Wyższa roślinność pełni także funkcję izolacyjną, zapobiegając tzw. efektowi wysp cieplnych, który latem powoduje, że temperatura w mieście może być nawet kilkanaście stopni wyższa niż na obszarach podmiejskich. W skrajnych przypadkach różnica temperatur między łąkami a betonem czy asfaltem może dochodzić nawet do 30°C. Gatunki tworzące miejskie łąki charaktery- zują się m.in. łodygami i blaszkami liściowymi pokrytymi włoskami lub woskiem, co umożliwia akumulację pyłów komunikacyjnych, ale również pozwala tym gatunkom lepiej odnaleźć się w warunkach miasta ze względu na naturalną odporność na warunki suszy, szczególnie w okresie letnim. Dzikie gatunki roślin kwitnących mają zdolność jonizacji powietrza. Wydzielają także fitoncydy, które działają antybak- teryjnie, pierwotniako- i grzybobójczo. Pomagają walczyć także z zanieczyszczeniami dźwiękowymi. Wysokie i zwarte Dzikie gatunki roślin kwitnących mają zdolność jonizacji powietrza. Wydzie- lają także fitoncydy, które działają antybakteryjnie, pierwotniako- i grzy- bobójczo. Pomagają walczyć także z zanieczyszczeniami dźwiękowymi TEKST i ZDJĘCIA: Karol Podyma, Stowarzyszenie Architektów Krajobrazu, Łąki Kwietne łąki kwietne pomagają obniżyć poziom hałasu przy drogach i torowiskach. W przypadku torowisk tramwajowych mogą ograniczyć hałas nawet o kilka decybeli. Głęboki i rozbudowany system korzeniowy wielu gatun- ków dzikich roślin sprawia, że są one wyjątkowo wytrzymałe i odporne na suszę. Łąka kwietna nie wymaga dodatkowego nawadniania i prezentuje się dobrze nawet w czasie suszy. Odprowadza ona także lepiej nadmiar wody podczas burzy niż zwykłe trawniki. Ich zdolności do utrzymywania równo- wagi wodnej są niebagatelną zaletą, zwłaszcza w takim kraju W iosna to dobry moment na tworzenie nowych idei i pomysłów, to początek nowego cyklu życia w przyrodzie. To także okres wy - siewania łąk i pasów kwietnych. Temat ten od kilku lat cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców miast. Łąki powstają przy drogach, przy obiektach gminnych i przemy - słowych, halach i magazynach, osiedlach mieszkaniowych, prywatnych ogrodach, a nanołączki – nawet na niedużych balkonach. Skąd taka popularność? – Łąki nie tylko pięknie wyglądają, pachną a nawet brzmią. Przynoszą wiele innych korzyści.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz