Lider Biznesu 4/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 15 BLIŻEJ BRANŻY Krajowe i zagraniczne kontrakty na targach Gardenia 2022 L istopadowa edycja GARDENII odbędzie się 17-19 listopada 2022 r. pod hasłem przewodnim: „Ekolo - giczny ogród”. Targi przyjmą formułę biznesową, jako salon kontraktacji ogrodniczych. Skupimy się w szczegól - ności na trendach i nowościach branżowych w kontekście technologicznego postępu zgodnego ze środowiskiem natu - ralnym. Założenia te pozwolą zrealizować najważniejszy cel targowych spotkań – stworzenie przestrzeni do rzeczowych rozmów biznesowych kadry managerskiej i decydentów. Nowe kontakty i istniejące już relacje, świadomość trendów i nowości to nieoceniona baza do sprawnej i pozbawionej ryzyka decyzji ofertowej na nadchodzący sezon. ROZWÓJ PROGRAMU HOSTED BUYERS Spotkanie przedstawicieli branży ogrodniczej na Między - narodowych Targach Poznańskich to nie tylko przestrzeń dla relacji na rodzimym gruncie, ale również doskonała szansa na rozpoczęcie handlowych relacji z zagranicz - nymi dostawcami i odbiorcami. Prowadzony w tym celu program Hosted Buyers maksy - malnie ułatwia organizację wizyt zagranicznych gości: • inicjujemy kontakt, • zapewniamy przejazd/lot i nocleg, • aranżujemy indywidualny program zwiedzania i spo - tkań matchmakingowych. Wśród zapraszanych gości znajdują się przede wszyst - kim dyrektorzy sprzedaży, kupcy i dyrektorzy do spraw zakupów, właściciele centrów ogrodniczych, sieci han - dlowych DIY, hurtowni ogrodniczych, szkółek roślin - nych. Aby ułatwić krajowym przedsiębiorcom funkcjonowa - nie w utrudnionej sytuacji intensyfikujemy działania programu Hosted Buyers, poszukując nowych rynków zbytu, m.in. w Wielkiej Brytanii, Danii, Litwie, Łotwie i krajach skandynawskich. Zwiększamy tym samym liczbę zaproszonych zagranicznych gości do 200 osób, dbając o jak najbardziej precyzyjną selekcję grupy zakupowej i kierując się przewidywanym potencjałem zakupowym (priorytetem są duże zagraniczne sieci handlowe). Wystawcy targów GARDENIA mają w tym zakresie znaczącą rolę – przy wyborze gości kieru - jemy się ich sugestiami i istniejącymi relacjami, aby wzmocnić międzynarodowe więzi i ułatwić ich rozwój. Intensywnie, branżowo, sprzedażowo – tak zapowiada się jesienna edycja targów GARDENIA 2022. Pawilony 5, 5A i 6 zapełnią się zielenią, kwiatami, inspiracjami i top produktami dla ogrodnictwa. Profesjonaliści branży i pasjonaci ogrodów powinni zarezerwować sobie ten weekend! fot. Fotobueno

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz