Lider Biznesu 4/2022

16 #Startup Budowanie przyjazne dla środowiska i klimatu K rótko o 35m: tworzymy zespół osób odpowiadających za dział projektowy,wykonawczy i informacyjny. Nasze produkty oparte są na technologii modułowej, która znacznie skraca czas całej inwestycji oraz umożliwia produk - cję w pełni kontrolowanych warunkach, w zakładzie produk - cyjnym, gdzie montowane są poszczególne elementy domu w całości i transportowane na miejsce docelowe.Technologia pozwala na równoległe prowadzenie prac związanych z pro - dukcją modułów, które powstają w 90% w fabryce. Do budowy budynków wykorzystujemy moduł ściany oraz dachu. Moduły można dowolnie konfigurować na dłu - gości, tworząc obiekt architektoniczny lub tworząc seg - menty z przesunięciami między sobą –względem potrzeb dopasowanych do klienta. Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie oraz zapewnia montaż budynku. Aby lepiej zwizualizować skalę inwestycji, zapraszamy klientów do domku poka - zowego w pomorskim Człuchowie, który odzwierciedla zaprojektowaną przestrzeń i zastosowane rozwiązania. Dział projektowy pomaga w uzyskaniu niezbędnych formal - ności, które często spędzają sen z powiek i uświadamiają nam, że nie wszędzie domek rekreacyjny czy jednorodzinny można wybudować na zgłoszenie. Warto przed podjęciem decyzji rozeznać się w temacie i sprawdzić, czy mamy możli - wość wybudowania takiego domku na swojej działce. JAK POWSTAJĄ DOMY MODUŁOWE Poszczególne moduły powstają w fabryce w formie gotowego produktu: modułu ścian i modułu dachów, których rozdzielenie pozwala na wysyłkę i samo - dzielny montaż. Moduły mają gabaryty umożliwiające transport drogowy bez specjalnych zezwoleń. Przywie - zione na budowę moduły zostają ustawione ręcznie na punktowych fundamentach. Następnie ustawione zostają kolejne moduły domu i zamontowane tak, aby tworzyły całość. Technologia budowy zapewnia nośność i trwałość konstrukcji wraz z zachowaniem bezpieczeństwa pożarowego, ochrony przed hałasem i odpowiedniej izolacyjności cieplnej. Dzięki zastoso - waniu naturalnych materiałów: drewno, wełna skalna, płyty gipsowo-kartonowe zachowany jest warunek spełnienia wymagania nierozprzestrzeniana się ognia przez przegrodę. Poza tym to idealne połączenie dla zdrowego budynku modułowego w myśl idei zrówno - ważonego budownictwa! ZALETY BUDOWNICTWA MODUŁOWEGO - szybkość realizacji inwestycji - istotne skrócenie cyklu budowy, nawet do 70%, dzięki przeniesieniu większości prac do fabryki TEKST: Agnieszka Chudy ZDJĘCIA: 35m Budownictwo modułowe ma wiele zalet, wśród których wymienia się m.in. szybkość realizacji inwestycji, wysoki standard jakości i możliwości rozbu - dowy. Jest ono także bardziej przyjazne środowisku naturalnemu, ponie - waż eliminuje problem odpadów budowlanych, a pracom na placu budowy nie towarzyszy hałas i zanieczyszczenia. Agnieszka Chudy – mgr inż. architekt, mgr inż. architekt krajo - brazu, inspektor nadzoru ds. terenów zieleni, certyfikowany juror INSPIRELI AWARDS. Od 2016 r. prowadzi autorskie biuro architek - toniczne ARCH-POINT. Pracownia specjalizuje się w kształtowaniu przestrzeni publicznych terenów zieleni, zieleni osiedlowej i zabyt - kowej oraz projektowaniu o różnej skali w dziedzinie architektury, urbanistyki, krajobrazu i wnętrz. BLIŻEJ BRANŻY

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz