Lider Biznesu 4/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 17 - możliwość produkcji modułów budowlanych w zakładzie równolegle z prowadzeniem robót ziemnych, na placu budowy, montażem stóp fundamento - wych, budową dróg, chod - ników itp. - możliwość roz - poczęcia prac w  zakładzie produkcyjnym przed otrzyma - niem pozwole - nia na budowę, zgłoszenia - sprawny montaż na placu budowy - uproszczenie procesów technologicznych, znaczne uniezależnienie od warunków atmosferycznych - zapewnienie wysokiego standardu jakości i staranności wykonania - eliminacja problemu odpadów budow - lanych, eliminacja brudnych i głośnych prac na placu budowy - możliwość rozbudowy obiektu o dodatkowe moduły - łatwość przeniesienia budynku w inne miejsce TROSKA O ŚRODOWISKO Kluczowym dla nas był wybór materiałów i technologii przyjaznych dla środowiska (takich jak drewno), efek - tywne wykorzystanie przestrzeni i energii oraz możliwość dostarczania produktu wykonanego i zaprojektowanego dla środowiska tak, aby jak w najmniejszym stopniu wpły - nąć na otoczenie. Wykorzystanie drewna jako materiału budowlanego zapewnia niski ślad węglowy–w rzeczywistości konstruk - cje drewniane magazynują dwutlenek węgla, zamiast go generować. Produkcja budynków o konstrukcji drewnia - nej nie doprowadziła i nie doprowadzi do zaniku naszych lasów. Wręcz przeciwnie: dostawcy posiadający certyfikaty gwarantują ekonomiczne i zrównoważone zarządzanie lasami, dzięki czemu sadzi się więcej drzew, niż ścina. Jeśli p o r ó w - nać budynek o  konstrukcji drewnianej produ - kowany w fabryce ze współczesnymi metodami konstrukcyjnymi, jakość i pro - stota konstrukcji jest znacznie większa, a wpływ na środowisko – mniejszy. PROJEKT Zaprojektowany moduł ma wymiary w całości 7,50 m x 4,66 m. Do elewacji z oknami można dołączyć moduł wysuniętego zadaszenia. Dodatkowymi elemen - tami dla domku jest ażurowa konstrukcja w górnej części okien, tarasy i podesty oraz zadaszenie tarasu i wejścia. Elementy dodatkowe są wykonywane wedle potrzeb użytkowników. W budynku zlokalizowano łazienkę, kuchnię, salon oraz antresolę kondygnacji. Budynki produkujemy w dwóch wersjach wysokościowych oraz w 3 wariantach w syste - mie eko/ premium/ premium +. Budynki mogą mieć różną funkcję. Możemy mieszkać w nich przez cały rok – budy - nek jednorodzinny; spędzać wolny czas – budynek rekre - acji indywidualnej lub wykorzystać na cele gospodarcze. Koszty wykonania budynku modułowego przy posiada - niu własnej działki w małych miastach jest równoważny z wartością mieszkania w bloku. • Powierzchnia zabudowy: 35,00 m² • Powierzchnia podłogi: 39,30 m² • Powierzchnia użytkowa: 31,28 m² • Wysokość́ pomieszczeń́: PARTER: 2,30 m • Wysokość́ pomieszczeń́: ANTRESOLA: 1,85 m/ 2,14 m • Wysokość́ budynku: 5,05 m / 5,13 m • Kąt nachylenia dachu: 38° • Powierzchnia tarasów: 30,11 m² BLIŻEJ BRANŻY

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz