Lider Biznesu 4/2022

18 Centrum ogrodnicze ELRO w Inowrocławiu I nowrocław, liczący wg danych GUS ok. 71 674 mieszkańców, pod względem liczby ludności jest dopiero piątym miastem w województwie kujaw - sko-pomorskim – po Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku oraz Grudziądzu, ale pod względem gęstości zaludnie - nia zajmuje pierwsze miejsce w regionie. W tej stolicy Kujaw Zachodnich nazywanej „miastem na soli” – ze względu na słynną tężnię solankową i uzdrowiska – ogrodnictwo stało się niezwykle popularnym spo - sobem spędzania wolnego czasu. Dlatego w Inowro - cławiu i najbliższej okolicy znajdziemy aż 10 punktów oferujących asortyment ogrodniczy oraz sprzęt i narzę - dzia. Na mapie całego miasta zdecydowanie wyróżnia się centrum ogrodnicze ELRO. OD PODSTAW Historia powstania centrum ogrodniczego ELRO, zało - żonego przez Ewę i Wiesława Papierskich, sięga jeszcze początku lat 90.– Już w 1990 r. dostrzegliśmy rozwojowy TEKST i ZDJĘCIA: Marcin Fajerski Centrum ogrodnicze i hurtownia nasienna ELRO w Inowrocławiu może poszczycić się bardzo bogatym – już ponad 30-letnim – doświadcze - niem w handlu produktami ogrodniczymi oraz rolniczymi. Pozostaje też największym i jednym z najlepiej zaopatrzonych sklepów ogrodniczych w stolicy Kujaw Zachodnich. BLIŻEJ BRANŻY potencjał ogrodnictwa i postanowiliśmy zająć się han - dlem produktami przeznaczonymi zarówno dla hobby - stów, jak i profesjonalistów. Skompletowanie oferty było wówczas sporym wyzwaniem. Z czasem jednak nabiera - liśmy doświadczenia i rozwijaliśmy się równolegle z ryn - kiem, sukcesywnie poszerzając wybór produktów i kate - gorii asortymentowych – wspomina Wiesław Papierski. PEŁEN PRZEKRÓJ Państwo Papierscy rozpoczęli swoją działalność od 200 m² pod dachem. Z czasem jednak zadaszony obiekt Ewa i Wiesław Papierscy już od 1990 r. za - angażowali się w promowanie ogrodniczego hobby w Inowrocławiu

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz