Lider Biznesu 4/2022

24 RAPORT Susza jako podstawowe wyzwanie „zielonej branży” w kontekście zmian klimatycznych Susza to rzeczownik pojawiający się w ostatnich latach na ustach rolników, ogrodników i architek - tów krajobrazu. Każdy z nas niezależnie od tego, czy jest miłośnikiem przyrody, czy na co dzień tematyka środowiskowa jest mu zupełnie obojęt - na, zderza się z suszą nie tylko dlatego, że musi podlewać wysychające rośliny w ogrodach i na balkonach. Z artykułu dowiesz się m.in.: ü Jaki wpływmają zmiany klimatu na zasoby wody w Polsce ü Jakie rozwiązania w ogrodzie mogą pomócchronićśrodowiskonaturalne ü Jakie korzyści niesie regeneracja gleby i odtwarzanie ich naturalnej zdolności retencyjnej B urza pyłowa, która jeszcze kilka lat temu była zjawi - skiem sporadycznym, niosącym piasek i pył przede wszystkim z obszarów pustynnych, np. znad Sahary, w ostatnich latach coraz częściej dotyczy naszych przesuszo - nych, ogołoconych głęboką orką z wszelkiej okrywy i natural - nej warstwy próchnicy, obszarów rolniczych. Przybierająca na sile w ostatnich latach susza jest oczywi - ście skutkiem zmian klimatycznych, choć nie tylko. W Polsce jest dodatkowo pogłębiona niekorzystnymi uwarunkowa - niami geomorfologicznymi, jak przepuszczalne podglebie w środkowym pasie ułożonym równoleżnikowo, zajmującym TEKST i ZDJĘCIA: dr inż. architektka krajobrazu Joanna Rayss Zieleniarium Rayss Group; Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu https://www.facebook.com/Zieleniarium/ https://rayssgroup.pl/ praktycznie 1/3 kraju. Obszar ten to najintensywniej użyt - kowane rolniczo obszary Wielkopolski, Kujaw, wojewódz - twa łódzkiego i Mazowsza, gdzie praktykuje się intensywną, przemysłową wręcz uprawę gleby związaną z głęboką orką, intensywnym nawożeniem, opryskami herbicydów i pestycy - dów. Konsekwencją tych praktyk jest zanik naturalnej war - stwy próchnicy. Z zawartości pożądanej próchnicy w glebie na poziomie 5-6%, średnia dla Polski wynosi 2,2%, a w opi - sywanym wyżej pasie „rolniczym” to nawet 1,85% w woje - wództwie kujawsko-pomorskim i 1,73% w świętokrzyskim! Razem z próchnicą pozbawiamy glebę naturalnej pojemności Pokazowy ogród deszczowy - festiwal InGarden, Lublin Pokazowy ogród deszczowy w pojemniku z krwaw- nicą Ogród deszczowy mojej mamy

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz