Lider Biznesu 4/2022

34 Ogrodnicze nawozy i stymulatory wzrostu – czy popyt wyprzedzi podaż? N awozy generują obecnie największe dochody w obrębie sektora produktów ogrodniczych na świecie. Z danych międzynarodowej firmy badaw - czej Global Market Insights wynika, że globalna sprzedaż nawozów przekroczyła już próg 171 mld dol. i do 2027 r. ma rosnąć w średniorocznym tempie ok. 2,5% aż do 2027 r. W segmencie hobby stopa wzrostu może wynieść natomiast nawet 4,6%. Europejski rynek nawozów generuje ok. 27 mld dol. w skali roku i do 2027 r. jego dynamika ma utrzymać się na poziomie ok. 2% wg danych Graphical Research. Motorem napędowym rynku nawozów ogrodniczych stał się przede wszystkim covidowy renesans ogrod - nictwa i towarzysząca mu progresja dbałości o trawnik i rośliny. Postępująca urbanizacja sprawia, że coraz licz - niejsza grupa mieszkańców miast marzy o zazielenionej enklawie spokoju. Z jednej strony naturalnie sprzyja to zakładaniu ogrodów przydomowych, działkowych czy urządzaniu „miejskiej dżungli” w mieszkalnym zaciszu, a z drugiej – zwiększa zapotrzebowanie na zadbane parki, zielone dziedzińce, zieleń w pobliżu biurowców, restau - racji i hoteli. TEKST: Marcin Fajerski ZDJĘCIA: AdobeStock.pl GARDEN BIZNES KWESTIE POKOLENIOWE Należy podkreślić, że drogę do rozwoju rynkowi nawozów ogrodniczych otwiera także rekordowo wysoka popular - ność uprawy roślin nie tylko wśród aktywnych zawodowo milenialsów, którzy na nowo odkrywają uroki ogrodniczej pasji, ale również wśród przedstawicieli pokolenia Z, uro - dzonych po 1996 r. i dopiero wchodzących na rynek pracy, którzy w zakładaniu warzywników, trawników i kwia - towych rabat stawiają lub jeszcze będą stawiać swoje pierwsze kroki. Warto dodać, że dla generacji X i Z tak samo ważne jest prowadzenie zdrowego stylu życia i odżywianie. Czę - ściowo więc ogromne powodzenie ogrodnictwa stanowi naturalną konsekwencję pokoleniowej zmiany warty. Katalizatorem ogrodniczego boomu wśród młodych aktywnych zawodowo ludzi stał się też jednak koronar - wirus. Z raportu amerykańskiego stowarzyszenia Natio - nal Gardening Association wynika, że w czasie pandemii grono amatorów ogrodnictwa powiększyło się o 18,3 mln hobbystów – w większości milenialsów, których udział w strukturze demograficznej ogrodniczych entuzjastów Nawozy bezsprzecznie należą do najbardziej do - chodowych kategorii ogrodniczych. Skokowy ogól - noświatowy wzrost zainteresowania ogrodnictwem w czasie pandemii pobudził rozwój tego rynku i rozkwit innowacyjności. Turbulencje w łańcuchu dostaw i skutki agresji Rosji na Ukrainę mogą jed - nak wpłynąć na ceny i dostępność nawozów. Z artykułudowiesz sięm.in. : ü Jak rozwija się obecnie rynek nawozów ü Co ma wpływ na zapotrzebo - wanie na nawozy ogrodnicze ü Jakie czynniki mają wpływ na ceny i dostępność pro - duktów

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz