Lider Biznesu 4/2022

REKLAMA osiągnął już 29%. Przełożyło się to m.in. na wzrost świa - towej sprzedaży produktów do uprawy i pielęgnacji roślin online, która w erze pandemii się podwoiła! ZAWIŁA SYTUACJA Mimo iż zapotrzebowanie na nawozy ogrodnicze utrzy - muje się na zadowalająco wysokim poziomie, ich produ - cenci i dystrybutorzy w ciągu ostatnich lat zmagają się z wieloma niełatwymi wyzwaniami. Tylko w ciągu minio - nego roku ceny surowców do produkcji nawozów, fosfora - nów czy potażu zwiększyły się średnio o co najmniej 30%, jak donosi CNBC. Sytuację utrudniły rekordowo wysokie ceny energii, węgla i gazu, jeszcze przed agresją Rosji na Ukrainę, które odpowiadają za 70-80% całkowitych kosz - tów produkcji nawozów. Nie ma wątpliwości, że atak Rosji na Ukrainę także nega - tywnie odbije się na całym rynku nawozowym. Udział Rosji i Białorusi w światowym eksporcie samego potażu – jednego z trzech kluczowych składników do produkcji nawozów – wynosi bowiem ok. 40% wg agencji Reu - ters, amoniaku – 22%, a mocznika – 14%. Ukraina i Rosja należą ponadto do najważniejszych eksporterów goto - wych nawozów oraz gazu – o kluczowym znaczeniu dla ich produkcji. Wojna w Ukrainie może więc powodować niedobory na światowym rynku nawozów zagrażające gospodarce rolnej, a nawet produkcji żywności. GARDEN BIZNES KLIENCI MÓWIĄ „SPRAWDZAM!” Małgorzata Nadziakiewicz menedżer ds. wdrożeń i rozwoju PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala Z roku na rok amatorska uprawa warzyw zyskuje na popularności. W ostatnich latach narodził się ruch stojący w opozycji do światowego trendu jedzenia szybko i niezdrowo. Właściciele działek i ogrodów przydomowych stali się więc nie lada szczęściarza - mi, którzy mogą uprawiać naprawdę zdrowe warzy - wa, w dodatku niewielkim kosztem. Na rynku jest dostępna szeroka gama nawozów. Ale czego ocze - kują klienci? Główny podział preferencji to zwo - lennicy nawozów mineralnych, a druga grupa to poszukujący nawozów organicznych i naturalnych. W ostatnich latach zwolenników upraw ekologicz - nych wśród właścicieli ogrodów i działkowców przybywa. Przybywa też produktów odpowiadają - cych na to zapotrzebowanie. Z czasem klienci zwe - ryfikują, które pozostaną na rynku na stałe.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz