Lider Biznesu 4/2022

44 POZIOM WYŻEJ Opracowanie projektu ogrodu to proces złożony, wymagający przemyślenia i zaangażowania wielu osób. Bez wątpienia jednak ma jeden podstawo - wy cel: ułatwienie pracy na etapie wykonywania ogrodu, a jednocześnie uchronienie przed nieprzemyślanym działaniem, a tym samym popełnia - niem błędów, zamieszaniem i niepotrzebnymi kosztami. Krok po kroku zbuduj swój ogród – odcinek 5 – projekt nawodnienia TEKST i ZDJĘCIA: Tomasz Szostak WIĘCEJ O PROJEKCIE: zogrodemnaty.pl/krok-po-kroku-zbuduj-swoj-ogrod/ D roga do ostatecznego projektu jest długa, składa się z kilku odrębnych etapów, które warto przejść, aby otrzymać pełnowartościowy materiał przydatny do dalszego wykorzystania.W przypadku mojej inwestycji mam to już za sobą. W poprzednich częściach cyklu omawiałem powstanie wstępnej koncepcji, projektu architektonicznego i nasadzeń.Przyszedł więc czas na„kropkę nad i”,czyli projekt nawodnienia, który w moim przypadku jest efektem pracy marki GARDENA. Cały proces przedstawię w kilku krokach, które są konieczne, aby projekt nawodnienia odpowiadał naszym potrzebom i oczekiwaniom, a jednocześnie był przy - datny i efektywny dla dobrej gospodarki wodnej w ogrodzie. KROK 1 – PRZEKAZANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ OGRODU Krok pierwszy tego etapu to jednocześnie ostatni krok etapu opracowania koncepcji architektonicznej ogrodu, która po „oczyszczeniu” z elementów technicznych i uzupełnie - niu o nasadzenia (wskazaniu miejsc, które będą wymagały nawadniania), została w formie elektronicznej przekazana przedstawicielowi GARDENY. KROK 2 – SPOTKANIE TERENOWE Z PROJEKTANTEM Rozpoczęcie procesu projektowego nawadniania to tere - nowe spotkanie z projektantem, który co ważne, przyje - chał bezpośrednio na plac budowy. Nie tylko, aby wstępnie porozmawiać, poznać moje oczekiwania i możliwości, ale także aby obejrzeć teren, jego ukształtowanie, otoczenie, ewentualnie inne rzeczy, przeszkody, uwarunkowania itd., które mogą mieć wpływ na przyszły projekt nawodnienia. ISTOTNE W TYM KROKU SĄ TRZY SPRAWY • Spotkanie robocze odbyło się właśnie na tym etapie zaawansowania prac, kiedy „wszystko jeszcze jest moż - liwe”. Z jednej strony prace są już tak zaawansowane, że dokładnie widać już, gdzie co będzie w ogrodzie, a z dru - giej, gdyby były potrzebne jakieś zmiany, rozwiązania względem przyszłego nawodnienia, wszystko można jesz - cze zrealizować. • Czas spotkania, którym był okres zimowy, to okres, który dla branży nawodnieniowej/projektowej jest najlepszym czasem na realizację projektów tak, aby na starcie sezonu były gotowe i możliwe do realizacji. • Spotkanie było typowo robocze. Zestawione zostały ocze - kiwania i wstępne wyobrażenia o nawadnianiu, jakie mia - łem ja,z tym, co widział w tym zakresie projektant. Co wię - cej, to właśnie na spotkaniu, po obejrzeniu placu budowy, projektant wstępnie poinformował mnie, jakie rozwią - zania będą potrzebne, a także gdzie przed dalszymi pra - cami brukarskimi powinienem wsadzić przepusty, w które docelowo wprowadzone będą rury systemu nawodnienia. Ponadto uczulił mnie na fakt,że znaczenie mają wszystkie detale i miejsca docelowych nasadzeń, które on będzie musiał uwzględnić w projekcie. Spotkanie terenowe miało jeszcze jeden ważny aspekt, istotny z punktu widzenia realizacji projektu nawadniania jak i późniejszego sprawnego działania całego systemu. Było to sprawdzenie wydajności źródła wody, które będzie zasilało cały system nawadniania ogrodu. A polega ono na założeniu na wyjściu źródła wody z budynku specjalnego urządzenia, które jest w stanie zmierzyć, jakie jest ciśnienie wody przy określonym poborze. To niezwykle istotne dane, które dają obraz tego, czy źródło wody jest w stanie obsłużyć

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz