Lider Biznesu 4/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 45 REKLAMA POZIOM WYŻEJ wszystkie przewidziane dla danego ogrodu rozwiązania, a konkretnie działające w tym samym czasie zraszacze czy linie kroplujące. Reasumując ten etap opracowania projektu, muszę wyraź - nie powiedzieć, że spotkanie terenowe to niezwykle ważny i twórczy etap, który pozwolił na poczynienie wielu uzgod - nień, które znalazły odzwierciedlenie w przyszłym projekcie. Dodam,że właśnie to spotkanie i zebranie przez projektanta tzw. wywiadu często jest bagatelizowane przez klientów, jak i samych projektantów. Tymczasem to duży błąd, który finalnie może prowadzić do nieporozumień, jako że każda ze stron może mieć inne oczekiwania względem instalacji systemu nawadniania i gotowego efektu. KROK 3 – PRZYGOTOWANIE WSTĘP- NEGO PODKŁADU PROJEKTOWEGO Rozpoczęcie procesu projektowego to przygotowanie wstęp - nego podkładu projektowego przezmarkę GARDENA.Mówiąc inaczej, to przerysowanie dostarczonej przeze mnie koncepcji architektonicznej w programie GARDENA z uwzględnieniem wszystkiego, co było omawiane na spotkaniu roboczym. Przygotowany podkład został mi przesłany do akceptacji, abym spojrzał, czy projektant poprawnie odczytał z koncep - cji architektonicznej wszystkie obszary, które będą wyma - gały zaprojektowania nawadniania, a ponadto uwzględnił wszystko to, co omawialiśmy na spotkaniu roboczym. Moja akceptacja podkładu pod projekt dała zielone światło do dalszych czynności technicznych. KROK 4 – OPRACOWANIE PROJEKTU NAWADNIANIA OGRODU Efektem spotkania i wstępnych ustaleń oraz akceptacji podkładu było opracowanie kompleksowego projektu. Nie będę go tu szczegółowo opisywał, jako że to artykuł mający pokazać proces, ideę i zasadność realizacji projektu. Wspo - mnę tylko, że cały projekt nawadniania opiera się na wynu - rzalnych zraszaczach w trawnikach oraz liniach kroplujących w rabatach, a całość rozwiązań, ich specyfikę i zastosowa - nie dokładnie pokażę na etapie realizacji całego systemu w terenie. Nadmienię, że integralną częścią projektu jest zestawienie materiałowe, które pozwala na bezproblemowe skompletowanie materiałów do przyjętych rozwiązań. Moje działania idą dalej, po zimowej przerwie ruszają dalsze prace terenowe, co na bieżąco będę relacjonował.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz