Lider Biznesu 4/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 53 ciekawe rozwiązania! (blog, vlog, media społeczno - ściowe). Pokaż, że jesteś ekspertem w tym, co robisz! PLATFORMA E-COMMERCE LUB DEDYKOWANY SKLEP W zależności od Twoich możliwości budżetowych i umiejętności zarządzania witryną internetową, zdecy - duj w oparciu o jakie rozwiązanie techniczne będziesz działać. Czy będzie to dedykowany sklep czy usługa na platformie sklepowej. Sklep dedykowany to nic innego jak Twoja własna, budowana od podstaw witryna internetowa. To rozwią - zanie zapewnia nieograniczone możliwości zarówno pod kątem graficznym, jak i funkcjonalnym. Tutaj szy - jesz na miarę – Twoich oczekiwań, potrzeb i wizji. Ta opcja wiąże się z jednorazowym, relatywnie większym wydatkiem i dłuższym czasem realizacji. Platforma sklepowa to rozwiązanie, w ramach którego można uruchomić witrynę sprzedażową praktycznie od ręki. Tutaj jednak bazujesz na gotowych rozwiązaniach i masz ograniczone możliwości dostosowania wyglądu i sposobu działania sklepu. Najczęściej po prostu wypełniasz grafiką i informacjami gotowy szablon oraz W PRAKTYCE Zbuduj swoją stronę w taki sposób, by była łatwa w obsłudze. To waż - ne, by klient nie gubił się, szukając szczegółowych parametrów produk - tu, tworząc koszyk zakupowy czy dokonując płatności konfigurujesz wybrane funkcjonalności. To również model subskrypcyjny, czyli ponosisz opłatę miesięczną, kwartalną lub roczną. Jak dokonać wyboru? W oparciu o budżet komunika - cyjny! Pamiętaj, że piękna, dedykowana strona wypo - sażona w wiele nowoczesnych funkcjonalności nie sprowadzi klientów do Twojego sklepu sama z siebie. Potrzebujesz budżetu na komunikację Twojego nowego miejsca sprzedaży. Jeśli nie masz wystarczających środ - ków, zastanów się, czy nie skorzystać z gotowej i nieco tańszej platformy, a zaoszczędzone pieniądze przezna - czyć na skuteczną promocję strony. IM ŁATWIEJ, TYM LEPIEJ Bądź przyjazny dla swoich użytkowników. Zbuduj swoją stronę w taki sposób, by była łatwa w obsłudze. To ważne, by Twój klient nie gubił się, szukając szczegóło - wych parametrów produktu, tworząc koszyk zakupowy czy dokonując płatności. Umieść na stronie tylko nie - zbędne elementy, czyli te, które są potrzebne i uznane ODRZUĆ MARGINALNYCH I TRUDNYCH KLIENTÓW Z puli wszystkich klientów, skup się na tych, którzy wygenerują w Twoim sklepie największą sprzedaż. Nie trać czasu i energii, próbując tworzyć rozwiązania dla marginalnej (często bardzo wymagającej) garstki potencjalnych nabywców. DOCEŃ LOJALNYCH Nie należy koncentrować się wyłącznie na pozyskiwa - niu nowych klientów. Trzeba docenić tych lojalnych. Dla - tego już na etapie planowania zadbaj o zachęcające do ponownych zakupów narzędzia, takie jak upusty, punkty wymieniane na gadżet, vouchery zakupowe, darmowe poradniki lub e-booki własnego autorstwa. Stali klienci stanowią doskonałe źródło informacji i najlepszą reko - mendację. Do tego są najtańszą i najbardziej efektywną reklamą. Pamiętaj, że jeden zadowolony klient opowie o Tobie trzem osobom, jeden niezadowolony– dziesięciu! ZADBAJ O SKUTECZNĄ KOMUNIKACJĘ Pamiętaj, że do serc odbiorców nie dotrzesz wyjątko - wym produktem, ale sposobem, w jaki się z nimi komu - nikujesz! Większość e-sklepów akcentuje podobne wartości i w porównywalny sposób definiuje korzyści swoich produktów i usług. Wyjdź ponad przeciętność i wypracuj własny sposób komunikacji. Może warto odejść od formalnego i technicznego języka w opisach produktów i sięgnąć po humorystyczne środki wyrazu? Może należy wprowadzić ciekawe analogie tłumaczące zawiłości techniczne produktów? Albo posłużyć się anegdotami, które przekonują do zakupu tego, co ofe - rujesz? Wbrew powszechnie panującemu przekonaniu, że wszystko zostało już wymyślone, w świecie komu - nikacji, podobnie jak w świecie muzyki, czeka jeszcze niezliczona ilość możliwości! NIE OBIECUJ CZEGOŚ, CZEGO NIE MASZ Nie obiecuj klientowi więcej, niż jesteś w stanie dać. Deklaracje bez pokrycia prędzej czy później doprowa - dzą do jego odejścia. Jeżeli klient oczekuje więcej, niż jesteś mu w stanie zaoferować, powiedz o tym otwarcie i potraktuj to jako cenną informację na temat sposobu udoskonalenia Twojej oferty. Być może, dzięki tej zmia - nie, będziesz w stanie zaoferować więcej niż konkuren - cja. Jeśli klient uwierzy, że osiągnie korzyść, wiążąc się właśnie z Tobą, to pozostanie Twoim klientem na długo. ZADBAJ O DODATKOWY CONTENT MARKETING Obok oferty produktowej, twórz przydatne poradniki i inspiruj swoich klientów! Poradniki posłużą jedno - cześnie jako materiał reklamowy (np. praca w ogrodzie jako sposób na edukację dzieci). Inspiruj klientów do zmiany na balkonach, tarasie, w ogrodzie. Podpowiadaj

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz