Lider Biznesu 4/2023

26 Nr 4/2023 BLIŻEJ BRANŻY Odpowiednio dopasowana ochrona ubezpieczeniowa może okazać się najlepszym ratunkiem w przypadku nieprzewidzianego zdarzenia, które jest w stanie zaburzyć na długi czas funkcjonowanie nawet dobrze zorganizowanego centrum ogrodniczego. Specjalistyczny ubezpieczyciel, którym jest Gartenbau-Versicherung, dostrzega potrzebę dostosowania produktu ubezpieczeniowego do potrzeb właścicieli centrów ogrodniczych w taki sposób, aby zagwarantować ich kompleksową ochronę. Ubezpieczyciel daje możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową zarówno od rodzajów ryzyka związanego z niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi, jak np. grad, huragan i inne zagrożenia naturalne (w tym powódź, deszcz ulewny, napór śniegu i lodu, uderzenie pioruna) oraz tych, które są niezależne od warunków atmosferycznych, jak np. zalanie wodą wodociągową, kradzież z włamaniem, awaria techniki, przepięcia oraz pożar. Ryzyka te mogą zagrozić istnieniu przedsiębiorstwa czy spowolnić jego rozwój. Indywidualnie dopasowana ochrona ubezpieczeniowa z pewnością pomoże uchronić się od negatywnych skutków zdarzenia szkodowego i strat finansowych. Ubezpieczyciel specjalizujący się wyłącznie w ubezpieczaniu mienia i majątku przedsiębiorstw ogrodniczych, centrów ogrodniczych, punktów sprzedaży detalicznej i kwiaciarni dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu w ubezpieczaniu ogrodnictwa w Europie wie, jak dopasować ochronę do specyfiki konkretnego biznesu ogrodniczego. ZAGROŻENIA W DZIAŁALNOŚCI CENTRUM OGRODNICZEGO Szczególnie niebezpiecznym zdarzeniem, które może na długi czas zakłócić działalność centrum ogrodniczego, jest pożar, który może doprowadzić do zatrzymania całej działalności. Konsekwencją pożaru jest wiele dodatkowych kosztów, które trzeba ponieść, aby móc przystąpić do odbudowy centrum ogrodniczego. Są to m.in. szkody następcze związane z prowadzeniem akcji gaśniczej, koszty sprzątania pogorzeliska, oddymiania pomieszczeń, koszty utylizacji pozostałości. Dobre ubezpieczenie pokrywa także te koszty, które występują obok kosztów głównych i koniecznych do poniesienia przy odbudowie centrum ogrodniczego. Istotą ochrony ubezpieczeniowej jest konkretna reakcja na zdarzenie szkodowe i szybka wypłata odszkodowania, aby umożliwić jak najszybsze wznowienie działalności przedsiębiorstwa. Nawet w przypadku niewielkiego pożaru, który uda się Właściciele centrów ogrodniczych muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Chcąc zapewnić możliwie najbogatszą ofertę swojego centrum ogrodniczego, nie mogą zapominać o ryzykach, jakie niesie ze sobą nie tylko prowadzony biznes, ale i zmieniający się klimat. TEKST: Robert Brocki, Michał Kłobus Jak dobrze zabezpieczyć centrum ogrodnicze? opanować na wczesnym etapie, faktyczne straty związane np. z zanieczyszczeniem sadzą mogą okazać się wysokie. Zanieczyszczone rośliny nie mogą wówczas być sprzedane, ponieważ nie przedstawiają już wartości handlowej. Do tego dochodzą koszty ich utylizacji oraz sprzątania miejsca szkody, w tym spowodowane zalaniem w wyniku akcji gaśniczej. Zagrożenia, które również mogą prowadzić do wysokich strat finansowych w centrum ogrodniczym to zalanie wodą wodociągową i kradzież z włamaniem. Szczególnie ryzyko kradzieży z włamaniem może być istotnym wyzwaniem w okresach wyższych obrotów w tygodniach przedświątecznych. W zależności od sposobu działania sprawcy włamanie może spowodować znaczne szkody materialne w częściach budynku, wyposażeniu wnętrz i sprzedawanych towarach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli centrów ogrodniczych, ubezpieczyciel daje możliwość okresowego zwiększenia sum ubezpieczenia dla towarów handlowych w okresie wzmożonych przedświątecznych zakupów. Jest to zarazem większe bezpieczeństwo dla zainwestowanego w towary handlowe kapitału. Główną zaletą specjalistycznego ubezpieczenia ogrodniczego dedykowanego centrom ogrodniczym jest to, że stanowi ono dostosowaną do ich specyfiki ochronę ubezpieczeniową, która stworzona została z myślą o kombinacji działalności produkcyjnej i handlowej. Ubezpieczenie od Gartenbau-Versicherung to bezpieczeństwo także w sytuacji wystąpienia szkód technicznych. Szybka wypłata odszkodowania za rośliny handlowe Zalanie centrum ogrodniczego przez powódź Fot. Gartenbau-Versicherung

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz