Lider Biznesu 5/2021

34 garden biznes Z danych zebranych przez Federację Konsumentów i Szkołę Główną Handlową w Warszawie wynika, że w związku z pandemią sytuacja finansowa ok. 52% Po- laków pogorszyła się, a tylko 3% z nich doświadczyło poprawy stopy życiowej, natomiast dla 45% mieszkań- ców naszego kraju nie zmieniła się ona w porównaniu z 2019 r. Według szacunków Deloitte obawy o przy- szłość skłoniły polskich konsumentów do obcięcia bo- żonarodzeniowych wydatków aż o 29% w stosunku do 2019 r. Należy jednak zaznaczyć, że mieszkańcy innych krajów europejskich przewidywali jeszcze drastyczniej- sze cięcia – nawet rzędu 43%, a w porównaniu do nich Świąteczna gorączka zakupowa W ub.r. pandemia ostudziła nieco przedświąteczny entuzjazm za - kupowy Polaków. Według danych przedstawionych w raporcie „Nastroje i plany polskich konsumentów w dobie koronawiru - sa” w 2020 r. na same przygotowania do Bożego Narodzenia statystyczny Kowalski miał przeznaczyć 522 zł, a więc o 88 zł mniej niż w 2019 r. Szacunki Deloitte wskazują, że cały świąteczny budżet sta - tystycznego Polaka wyniósł w ub.r. ok. 1,3 tys. zł. TEKST i ZDJĘCIA: Marcin Fajerski wydajemy dość dużo pieniędzy na przedświąteczne przygotowania – niewiele mniej od najhojniejszych w tym względzie Hiszpanów. Co ważne, według ra- portu „Nastroje i plany polskich konsumentów w dobie koronawirusa” ponad 4/5 Polaków planowało pokrycie świątecznych zakupów z własnych środków: bieżących dochodów i oszczędności, a jedynie 9% zamierzało wes- przeć się w tym celu zobowiązaniami finansowymi. ŚWIĘTOWANIE BEZ POLEMIZOWANIA Jak podaje Deloitte, w ub.r. niemal ¾ badanych Polaków postanowiło spędzić przedświąteczny czas w zaciszu

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz