Lider Biznesu 5/2021

56 trendy Środki ochrony roślin (ś.o.r.) często nazywane są fitofarma- ceutykami, czyli lekami dla roślin. Takie określenie nie dość, że świetnie oddaje charakter tych produktów, to jeszcze cel- nie ukierunkowuje nasze myślenie na temat ich sprzedaży i stosowania. Każdy preparat, zanim zostaje zarejestrowany, czyli dopuszczony do sprzedaży i stosowania, przechodzi najpierw wieloletni proces badań, a następnie dwuetapowy proces rejestracji – na poziomie Unii Europejskiej (UE) oraz poszczególnych krajów członkowskich. Okres badawczy trwa ok. 9 lat. W tym czasie substancja-kan- dydat przechodzi ponad 150 różnego rodzaju testów labo- ratoryjnych i polowych. Sprawdzane są m.in. właściwości fizyczne, chemiczne i toksykologiczne substancji. Niezbędne jest też ustalenie skuteczności (najniższej skutecznej dawki), mechanizmu działania na agrofagi oraz na roślinę, która ma być traktowana daną substancją, wpływu na środowisko (w tym na zapylacze), tempa biodegradacji w środowisku i roślinie. Oczywiście sprawdza się też, czy i w jaki sposób dana substancja wpływa na osobę wykonującą oprysk oraz na konsumentów żywności. Wyniki badań mają odzwiercie- dlenie w etykiecie-instrukcji, do której jeszcze wrócimy. Warto jeszcze zwrócić uwagę, że ś.o.r. dozwolone do użytku w uprawach ekologicznych dopuszcza się do takiego stosowania dopiero na kolejnym etapie. Oznacza to, że ś.o.r. „ekologiczne” nie są ogólnie rzecz biorąc bardziej bezpieczne czy mniej toksyczne. Wymagania stawiane wszystkim ś.o.r. na etapie badań i rejestracji są takie same. Środki ochrony roślin. Doskonale przebadane substancje, o których użytkownicy i sprzedawcy wciąż wiedzą zbyt mało K onsumenci często się ich boją, podczas gdy ogrodnicy i rolnicy często nie mogą się bez nich obejść. Rzetelnych informacji ich dotyczących nie ma dużo. Nawet w programach nauczania w szkołach rolniczych i na uniwersytetach przyrodniczych niewiele jest informacji na ich te - mat. Co warto wiedzieć o środkach ochrony roślin, aby ich sprzedaż i stosowanie były bardziej świadome? Oto 5 aspektów, na które koniecznie trzeba zwrócić uwagę. TEKST I ZDJĘCIA: dr Joanna Gałązka i dr Jakub Garnis, edukatorzy ogrodniczy, twórcy projektu Zrób To Z Nami Online

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz