LIDER BIZNESU 5/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 25 INNOWACJE Automower® w technologii EPOS mogą efektywnie praco - wać i z łatwością przemieszczać się również w miejscach, które pierwotnie stanowiły dla nich wyzwanie, tj. na obsza - rach przechodzących przez twarde powierzchnie (kostka, betonowe podjazdy czy alejki, asfaltowe ścieżki itp.) lub takich, które są często przebudowywane. Instalacja maszyny jest bardzo prosta i szybka, a brak fizycznych przewodów ułatwia aerację i wertykulację – mówi Paweł Przywózki, Husqvarna Professional Country Manager w Husqvarna Poland Sp. z o.o. JAK TO DZIAŁA? Wymagana jest stacja referencyjna, umieszczona w stałym miejscu, która odbiera sygnały z satelity nawigacyjnego i przesyła do robota dane, co pozwala uzyskać jego pre - cyzyjną pozycję. Globalny system nawigacji satelitarnej (GNSS) dostarcza sygnały satelitarne do kosiarki i do stacji referencyjnej. Sygnały odbierane przez robota oraz stację referencyjną pozwalają określić granice pracy profesjonal - nych robotówAutomower® EPOS z dokładnością do 2-3 cm. Jedna stacja referencyjna może obsługiwać nieskończenie wiele kosiarek w promieniu do 500 m.–Zaletą systemu bez - przewodowego Automower® EPOS jest możliwość kosze - nia trawników różnych obszarów, na różnych wysokościach, w różnych przedziałach czasowych czy posiadanie kilku stref odrębnych oddalonych od obszaru głównego. Uzyska - nie optymalnych warunków pracy wymaga niezakłóconej widoczności nieba dla płynnego przepływu sygnałów sateli - tarnych–dodaje Paweł Przywózki. napęd można dopasować do specyfiki wykonywanych prac oraz wybrać elementy dostosowane do indywidualnych potrzeb. Przeznaczona jest do obsługi m.in.: parków, tere - nów miejskich i komercyjnych, boisk piłkarskich, pól golfo - wych. Innowacyjna konstrukcja dzielona składa się z modułu napędowego i modułu przedniego. Wymienne elementy to jednostka napędowa i przednie urządzenie tnące. Do wyboru jest jednostka napędowa CEORA™ 544 i CEORA™ 546. Niezbędna jest również stacja ładująca CEORA™ CS4 i stacja referencyjna EPOS.Husqvarna,mając na uwadze dłu - goterminową, zrównoważoną pielęgnację rozległych traw - ników, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i z wykorzy - staniem różnych metod koszenia, zaprojektowała wymienny moduł przedni. Posiada on możliwość montażu różnego rodzaju przystawek i akcesoriów. Funkcja wykrywania prze - szkód pozwala kosiarce automatycznej CEORA™ zmniejszyć prędkość jazdy i ominąć przeszkodę, unikając kolizji i niepo - żądanych przestojów.Maszyna jest bezpieczna dla otoczenia. Po zmroku włączone światła ostrzegą otoczenie o zbliżają - cym się urządzeniu.– Bardzo prosto i szybko można wyzna - czać obszary koszenia i zmieniać harmonogram pielęgnacji. CEORA™ – NOWA ERA W PROFESJONALNEJ PIELĘGNACJI TRAWNIKÓW NAWET O POW. 75 TYS. M² Husqvarna, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów w 2022 r., rozszerza swoją ofertę cichych i wydajnych robo - tów koszących o nowy model robota w przełomowej tech - nologii bezprzewodowej. CEORA™. To maszyna stworzona na zupełnie nowej, modułowej platformie, dzięki czemu jej

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz