LIDER BIZNESU 5/2022

24 INNOWACJE Roboty Husqvarna Automower ® - innowacyjne, autonomiczne koszenie trawników R oboty koszące Husqvarna Automower® dbają o traw - nik samodzielnie zarówno na prostych, jak i na zło - żonych terenach, z licznymi rabatami, nasadzeniami, wąskimi przejściami i stromymi zboczami o nachyleniu do 70%. Zasilanie akumulatorowe sprawia, że są ciche (58 dB) i nie wydzielają szkodliwych spalin, są więc przyjazne śro - dowisku i otoczeniu. Koszą trawnik regularnie wraz z tem - pem wzrostu trawy, z pełną dokładnością i na ściśle okre - śloną wysokość. Jeszcze do niedawna granice pracy kosiarek automatycznych były wyznaczone za pomocą przewodów ograniczających i doprowadzających. Teraz nie są one już potrzebne, gdyż unikatowe rozwiązanie Husqvarna Automo - wer® EPOS 1 dla profesjonalnych robotów koszących wyko - rzystuje technologię pozycjonowania satelitarnego i umoż - liwia koszenie trawnika w oparciu o wirtualne granice. Do wyznaczenia wirtualnych granic pracy robota wystarczy smartfon i aplikacja. TEKST i ZDJĘCIA: Husqvarna Poland Sp. z o.o. Parki, skwery, ogrody dydaktyczne, pola golfowe, zieleń towarzysząca zabyt - kowym skansenom, klubom sportowym, innym obiektom publicznym, ale także przydomowe ogrody to miejsca relaksu, ucieczki od codziennej rutyny i hałasu dla tysięcy mieszkańców miast. Wizytówką tych miejsc są zadbane tereny zieleni. Ich pielęgnacja, a zwłaszcza koszenie trawy jest jednak cza - sochłonne, kosztowne i wymaga regularnej pielęgnacji. Z pomocą przycho - dzą więc inteligentne roboty koszące Husqvarna Automower® do profesjo - nalnych, jak i przydomowych zastosowań. UNIKATOWA TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA – WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ PRACY ROBOTÓW Innowacyjny, bezprzewodowy system koszenia w technolo - gii EPOS zwiększa elastyczność i zastosowanie profesjonal - nych robotów Automower® do obsługi rozległych terenów zieleni dzięki możliwości integracji kilku robotów na jednym obszarze roboczym. –Wirtualne granice można dostosowy - wać do stale zmieniających się warunków i potrzeb danego obszaru. Jeśli zakładamy rabaty kwiatowe, realizujemy nowe nasadzenia, przekształcamy teren zieleni czy organizujemy imprezę plenerową, nadal możemy używać kosiarki, wystar - czy tylko stworzyć na smartfonie strefę niedostępną. Brak przewodów ograniczających sprawia, że roboty Husqvarna 1 EPOS™ - Exact Positioning Operating System

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz