LIDER BIZNESU 5/2022

50 POZIOM WYŻEJ Miastem w województwie podlaskim, które wyróżnia się w inwestycjach zieloną przestrzenią, jest Tykocin. Zachowany oryginalny układ prze - strzenny miasta, duża liczba zabytków sprawiają, że jest on coraz częściej pożądanym miejscem turystycznym. Za sprawą nowej inwestycji zlokali - zowanej na obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Narwi” ruch pieszy został przeniesiony nad tę część urokliwego krajobrazu Tykocina. Tykocin – zabytkowe miasto o wysokich walorach krajobrazowych TEKST i ZDJĘCIA: Mariola Halko I nwestycja stanowi ogólnodostępną ścieżkę edukacyjną nad rzekąNarewwTykocinie.Najważniejszymczynnikiem szlaku jest generowanie pozytywnego ruchu turystycz - nego, który jest rozwiązaniem mającym na celu zapobiega - nie, ograniczanie i kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko. Inwestycja pozwala na kanali - zację ruchu turystycznego na wskazanych obszarach chro - nionych, przede wszystkim na obszarze Natury 2000 i kie - rowaniu jej poza tereny wrażliwe przyrodniczo. Dzięki temu mogliśmy uniknąć zaburzeń równowagi ekosystemów bez szkody dla środowiska naturalnego. W IDEALNEJ HARMONII Położenie ścieżek edukacyjno-dydaktycznych nad rzeką nie - jako wymusiło zastosowanie szaty roślinnej spójnej z zasta - łym krajobrazem. Wybrana szata roślinna to gatunki drzew, krzewów, bylin oraz traw, które występują na terenie Łom - żyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Posadzone kwatery roślin przeplatają się, tworząc ramę obrazu płyną - cej rzeki Narew. Znajdziemy tu roślinność zadarniającą, taką jak: rdest wężownik Polygonum bistorta, goździk kartuzek – Dianthus carthusianorum oraz towarzyszącą jej zieleń pełną kontrastów: mięta polna – Mentha arvensis, kosaciec żółty– Iris pseudacorus, tojeść rozesłana – Lysimachia num - mularia, krwawnik pospolity–Achillea millefolium, zawciąg pospolity – Armeria maritima i knieć błotna – Caltha palu - stris. Przekroje barwnych kwiatów zostały przełamane przez gatunek trawy ozdobnej manna mielec – Glyceria maxima. Uzupełnieniem grup bylinowych są drzewa i krzewy, które wspólnie tworzą regularne grupy sadzone w stopniowanych wysokościowo układach, kontrastujących nie tylko barwą, ale i fakturą. Duże ilościowo grupy nasadzeń dają ciekawe efekty kolorystyczne. Szkielet zieleni stanowią drzewa o sze - roko rozłożystej koronie i gęstych gałęziach, takie jak jesion wyniosły czy lipa drobnolistna. Dopełnieniem, a także pod - kreśleniem naturalnej strony inwestycji są domki dla owa - dów wykonane z naturalnych materiałów. O KROK DALEJ Funkcja, jak i forma ścieżki edukacyjno-dydaktycznej zostały optymalnie dopasowane do celów, jakim ma słu - żyć. Przede wszystkim do wzrostu ruchu turystycznego, jak

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz