LIDER BIZNESU 5/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 51 POZIOM WYŻEJ również jako miejsce spotkań dla mieszkańców Tykocina. Ścieżka daje szansę na swobodny dostęp do rzeki, dzięki zielonym przestrzeniom z trawy nie ograniczając prze - strzeni wędkarzom. Oficjalne otwarcie 1,5-kilometrowej ścieżki edukacyjnej wzdłuż Narwi w Tykocinie po obu stro - nach mostu jest planowane na czerwiec 2022 r. To nie koniec inwestycji w tym mieście. Właśnie ruszył przetarg na budowę targowiska z parkingiem i zagospoda - rowaniem terenu. Celem projektu jest estetyzacja otocze - nia poprzez urządzenie zielenią nowo powstałej inwestycji zgodnie z wymogami wojewódzkiego konserwatora zabyt - ków. Na targowisku znajdzie się zieleń uporządkowana, przypisana do odpowiednich kwater utworzonych z donic. Tematem przewodnim zieleni parkingu jest kontrast, który świadomie wprowadzony w przestrzeń ma na celu połącze - nie dwóch skrajności w spójną całość. Przestrzeń czerpiąca z jego potencjału w pełni wykorzysta zastaną różnorod - ność. Pojawią się grupy nasadzeń drzew i krzewów z dzikiej róży, kaliny koralowej, jesionu wyniosłego oraz olszy czar - nej. Główną grupą zieleni natomiast będą „meandry” bylin i traw ozdobnych. Tykocin to piękne miasto, któ - re inwestuje w zieleń. Dzięki tego typu inicjatywom jesteśmy w sta - nie opóźnić działania zachodzących zmian klimatycznych i łagodzić ich skutki. Dodatkowo zieleń w mieście pozwala ludziom zaspokoić potrze - bę kontaktu z naturą, jak również wzbogacić tkankę miejską Projekt nasadzeń wzdłuż ścieżki edukacyjnej wykonała mgr inż. architektka krajobrazu Paulina Blecharczyk Nasadzenia I etapu budowy ścieżki dydaktycznej wyko - nała: „PROBUK” Barbara Mściwujewska Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: mgr inż. architektka kra- jobrazu Elżbieta Teresa Korolczuk Nasadzenia II etapu budowy ścieżki dydaktycznej łącznie z wykonaniem infrastruktury technicznej wykonał: Hydros Plus Tomasz Kulesza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego II etapu budowy ścieżki dydaktycznej: DroInwest Piotr Dzierżanowski Projekt nasadzeń przy parkingu wykonała: mgr inż. archi- tektka krajobrazu Elżbieta Teresa Korolczuk

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz