LIDER BIZNESU 5/2022

52 Coraz więcej producentów karmy dla psów i kotów włącza do swojej ofer - ty produkty klasy premium, ponieważ opiekunom zależy na zdrowiu i kom - forcie ulubionych pupili, które stają się członkami rodziny POZIOM WYŻEJ Zoologia i ogrodnictwo – czy to opłacalny mariaż branż? Jak prognozują analitycy agencji informacyjnej Re - search And Markets, już w 2027 r. sprzedaż karm dla zwierząt towarzyszących na świecie może osiągnąć wartość 113,9 mld dol., a preparatów przeznaczonych do ich pielęgnacji – 255,5 mld dol.! Branża zoolo - giczna nabiera rozpędu i w naszej części Europy. Czy warto więc rozważyć poszerzenie ogrodniczej oferty o asortyment zoologiczny? Z artykułu dowiesz się m.in.: ü Jaka jest kondycja branży zoologicz - nej w Polsce i Europie ü Jakie czynniki oddziałują na ten ry - nek ü Czy warto zainwestować w dział zoologiczny O kazuje się, że światowy koronakryzys nie zaszko - dził kondycji branży zoologicznej, która już w 2020 r. w samym segmencie produktów pielę - gnacyjnych wypracowała imponujący dochód 179,4 mld dol. według badań Research And Markets. W najbliższych latach dynamika ich sprzedaży rok do roku może wynieść 5,2%, natomiast w segmencie gotowej karmy – 4,8%. Z ustaleń Alltech wynika, że jej produkcja w ub.r. zwięk - szyła się aż o 8,2% w porównaniu do 2020 r. Pomimo pan - demii, przerw w łańcuchu dostaw, niedoborów kadrowych i innych perturbacji w handlu międzynarodowym w 2021 r. wyprodukowano łącz - nie ok. 37,14 mln t karmy dla zwierzęcych pupili! Śmiało można uznać to za dowód, że liczba ludzi, którzy zdecydowali się na przygarnięcie pupila w erze COVID-19, znacząco się zwiększyła. Warto nad - mienić, że prym w produk - cji karm wiodła Europa – z 11,59 mln t metrycznych TEKST: Marcin Fajerski ZDJĘCIA: AdobeStock karmy i wzrostem wolumenu w ub.r. o 2,7%. Dla porówna - nia kraje Ameryki Północnej osiągnęły wynik 10,60 mln t metrycznych i zanotowały wzrost wolumenu rzędu 12,7%. Motorem napędowym biznesu zoologicznego na świecie nieodmiennie pozostaje nasilający się trend tzw. humaniza - cji zwierząt towarzyszących. W uproszczeniu polega on na traktowaniu zwierzęcych pupilów jak pełnoprawnych człon - ków rodzin: dbaniu o ich zbilansowaną dietę, zapewnianiu im rozmaitych udogodnień i poprawie komfortu ich życia. Co interesujące, tendencja ta szczególnie uwidacznia się wła - śnie na naszym kontynencie! EUROPA LUBI PUPILI Jak podaje Europej - ska Federacja Karmy dla Zwierząt FEDIAF, już 38% gospodarstw domowych w Europie ma swojego zwierzę - cego ulubieńca. Naj - częściej są to koty i psy, rybki akwariowe, ptaki i małe ssaki. W naszym

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz