LIDER BIZNESU 5/2022

6 BLIŻEJ BRANŻY Zielona rewolucja – targi GARDENIA 2022 Branża ogrodnicza zapamięta rok 2022 jako punkt zwrotny – trudny, ale i dający szansę na otwarcie zamkniętych dotąd drzwi. Szykuje się zielona rewolucja, bo nie dość, że „EKO” z trendu stało się standardem w trybie przyspieszonym, to wydeptane dotąd ścieżki dostaw i zasobów nagle ogarnął chaos. W dniach 17-19 listopada 2022 w Poznaniu odbędą się Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA, które staną się kluczową płaszczyzną kontaktów dla krajowych i zagra- nicznych przedsiębiorców branży ogrodniczej. TEKST: Natalia Porożyńska ZDJĘCIA: Fotobueno Motywem przewodnim tego- rocznych targów GARDENIA jest jedyny możliwy temat: „Ekologiczny ogród” SZESNAŚCIE LAT SPOTKAŃ W listopadzie odbędzie się XVI edycja targów GARDENIA. Jako jedyne wydarzenie ogrodnicze o tej skali odbywały się one bez „pandemicznej” przerwy. – Ciągłość w orga - nizacji wydarzeń dla branży ogrodniczej pozwala nam trzymać rękę na pulsie. Jesteśmy w nieustannym dialogu z firmami i stowarzyszeniami, stanowiąc odpowiedź na ich najważniejsze rynkowe potrzeby. Listopadowy termin, zmieniony w 2021 r. z tradycyjnego, lutowego, był wypra - cowanym na wielu płasz - czyznach porozumieniem. Goście ostatniej edycji mogą dziś bazować na kontaktach zainicjowanych jesienią ub.r. w Poznaniu, co jest dla nas źródłem ogromnej satysfak - cji – mówi Paulina Maniecka, dyrektor targów Gardenia. Tegoroczne spotkanie planowane jest w 3 pawilonach wystawienniczych Międzynarodowych Targów Poznań - skich. Wystawcy mogą zgłaszać chęć udziału do 9 wrze - śnia 2022 r. w specjalnej cenie powierzchni i z pierwszeń - stwem lokalizacji. JUŻ NIE EKOTREND, A EKOLOGICZNIE PLANOWANA RZECZYWISTOŚĆ Świadomość ekologiczna staje się coraz silniejszym wyznacznikiem konkuren - cyjności w branży. Konsu - menci, firmy ogrodnicze i projektanci częściej kie - rują się w swoich wyborach wpływem produktów na śro - dowisko naturalne, sięgają

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz