LIDER BIZNESU 6/2022

10 Sytuacja na europejskim rynku maszynowym zmienia się jak w kalejdoskopie, co często wy - maga od firm rewizji dotychczasowych strate - gii i błyskawicznego podejmowania trafnych decyzji. O tym, jakim wyzwaniom stawia obec - nie czoła firma AL-KO, jak dostosowuje się do zmian w naszej branży i jakie nowości wpro - wadza do oferty, mówi Maciej Konieczny, dy - rektor handlowy AL-KO Kober Sp. z o.o. AL-KO gotowe do startu w nowy sezon ROZMAWIA: Marcin Fajerski ZDJĘCIA : AL-KO Kober Sp. z o.o. Co obecnie jest największym wyzwaniem dla AL-KO i rynku sprzętu ogrodniczego na polskim i europejskim rynku? Przede wszystkim przygotowania do sezonu 2022 prze - biegały w kompletnie innej rzeczywistości gospodarczej w porównaniu do sytuacji, w której znajdujemy się teraz. Z rozbawieniem przyznam, że już rok ubiegły uznawali - śmy za trudny i pełen wyzwań, m.in. ze względu na utrud - nienia w logistyce i dostępności wybranych grup produk - towych. Pomimo tego branża patrzyła w przyszłość optymistycz - nie – nasi partnerzy złożyli w firmie AL-KO rekordowe zamówienia przedsezonowe i wydawało się, że naszym głównym zmartwieniem będzie prawidłowe oszacowanie, jak wielki rekord sprzedażowy w roku 2022 uda się osią - gnąć. Te wyzwania nie zniknęły, a pojawiły się nowe, które mają fundamentalny wpływ na branżę, w tym również na rynek maszyn ogrodniczych. W roku 2021 nie było wojny u naszych granic, nie było zmieniających się jak w kalejdoskopie stóp procentowych i szalejącej inflacji. Obserwujemy wśród naszych klientów narastającą niepewność i ostrożność w dysponowaniu swoimi finansami. Część z nich wstrzymuje się z decy - zjami inwestycyjnymi, co powoduje zwiększenie niepew - ności na rynku. Jak AL-KO może podsumować sytuację w naszej branży w pierwszej połowie 2022 roku? BLIŻEJ BRANŻY

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz