LIDER BIZNESU 6/2022

20 Listopadowa edycja Międzynarodowych Targów Ogrodnictwa i Architek - tury Krajobrazu GARDENIA odbędzie się 17-19 listopada 2022 i przyj - mie ona formułę biznesową, jako salon kontraktacji ogrodniczych. Oferta wystawców skoncentruje się w szczególności na trendach i nowościach branżowych w kontekście technologicznego postępu zgodnego ze środo - wiskiem naturalnym. W rozmowie z dyrektor projektu – Pauliną Maniecką – przybliżamy moc - ne punkty tegorocznego wydarzenia. Targi GARDENIA – kontraktacje ogrodnicze na sezon 2023 Tradycyjny termin targów GARDENIA od 2021 roku uległ zmianie. W pewnej mierze jest to wynik pandemii, jed- nak nie tylko. Jaka motywacja przyświeca organizato- rom w zmianie terminu Gardenii na listopad? Paulina Maniecka: Szesnasta już edycja tego najważniej - szego spotkania branży skierowana jest w szczególności do profesjonalistów, którzy w atmosferze biznesowych rozmów z sukcesem zaplanują działania swoich przed - siębiorstw w 2023 roku. Wiele firm to właśnie jesienią podejmuje najważniejsze decyzje na kolejne miesiące, jest to moment oddechu, ale i wniosków po intensyw - nym okresie wiosenno-letnim. Spotkanie przeznaczone jest do wszystkich sektorów branży, z dużym naciskiem na te kontraktujące pod koniec roku: sieci, centra i hur - townie ogrodnicze, sieci DIY, właścicieli i zarządców szkółek i gospodarstw ogrodniczych, dealerów maszy - nowych, a także kwiaciarni i szkół florystycznych. Zależy nam na tym, aby przedsiębiorcy mieli szansę z jednej strony podsumować miniony sezon, a z drugiej dosko - nale przygotować się do kolejnego. Czy jest coś, co już teraz nazwałaby Pani mocnym punk- tem tegorocznej edycji? P. M.: Niezwykle istotnym aspektem tegorocznych tar - gów GARDENIA będzie silniejsza niż dotychczas obec - ność centrów ogrodniczych, przede wszystkim tych zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Centrów Ogrod - niczych oraz Grupie Zakupowej DCO. PSCO to najwięk - sza organizacja zrzeszająca właścicieli centrów ogrod - niczych w Polsce, która w czasie targów GARDENIA świętować będzie swoje 25-lecie. Z tej okazji w czasie targów odbędzie się Walne Zgromadzenie członków stowarzyszenia oraz uroczysta kolacja dla właścicieli centrów ogrodniczych. Będzie to doskonała okazja do lepszej wymiany informacji w branży, a także zaplano - wania działań na nadchodzący sezon 2023. DCO z kolei to największa w Polsce Grupa Zakupowa łącząca bizne - sowo centra ogrodnicze o dużym potencjale i tradycjach. Powstała ona z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Cen - trówOgrodniczych w2014 r.,jako efekt głębokiej potrzeby integracji polskich centrów ogrodniczych w odpowiedzi WYWIAD

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz